Automatisert, kontaktløs og kontinuerlig måling av vitale parametere

Innovasjonspartnerskap: Autoskår

Hovedmålet med prosjektet er at vi skal kunne følge med pasientens vitale målinger uten at de har påkoplet monitoreringsutstyr på kroppen. Sensoren som gjør målingene sitter et annet sted i rommet (se figur) og registrerer NEWS score kontaktløst, kontinuerlig og automatisert. Prosjektet vil ha stor betydning for styrket pasientsikkerhet.

EN pasient ligger i sykeseng med oksygenmaske over munn og nese. To ambulansefolk og to leger står rundt senga.

Dagens løsning krever helsepersonell for å koble til overvåkningsutstyret som gir oss de viktige vitale målinger av pasienten. Foto: St. Olavs hospital

​Bakgrunn

I dag bruker vi et validert scoringsverktøy basert på vitale målinger og tegn som heter National Early Warning Score (NEWS). De vitale målingene som inngår her er bevissthet, respirasjon, blodtrykk, puls, temperatur, oksygenmetning. Scoringsverktøyet blir brukt i hele den akuttmedisinske kjeden, både i Norge og internasjonalt. 

I dag får vi informasjon om de vitale målingnene automatisk ved at pasienten er tilkoblet overvåkningsutstyr via ledninger. Det krever helsepersonell for oppkobling av utstyr.

Akutten er helt avhengig av optimal lege- og sykepleiefaglig kompetanse i front som ser til pasientene raskt og tar vitale målinger for å vurdere alvorlighetsgrad. Får de ikke det kan det i verste fall medføre pasientskade, aller verst død, dersom pasienten må vente lenge før det blir utført vitale målinger. Antallet pasienter i samtidighet varierer gjennom døgnet og vi har en topp av antall pasienter midt på dagen. Da kan antallet i samtidighet kan variere fra 20 til 40 pasienter. Det gjør det ekstra utfordrende å ha optimal bemanning. Spesielt i situasjoner med mange pasienter i samtidighet vil det ikke være mulig å yte god overvåkning av samtlige pasienter. Det er bekymringsfullt og medfører økt risiko for å overse forverringer hos pasienten.

Kontaktinformasjon

Prosjekteier: Lars Erik Laugsand
E-post: Lars.Erik.Laugsand@stolav.no
Klinikk for akutt- og mottaksmedisin
 
Prosjektstøtte: Joseph Schultz
E-post: joseph.samuel.schultz@stolav.no
Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Samarbeidspartnere

  • Malvik kommune
  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • NTNU TTO
  • Helse Midt-Norge
  • Sykehusinnkjøp

Autoskår i media


Adressa24.06.20

stolav.no 24.06.20

nt24.no 24.06.20

2 minutter på akutten (20.oktober)

Fant du det du lette etter?