Sinnemestring: Utvikle en applikasjon til forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

Sinnemestring, Brøsetmodellen er implementert både regionalt og nasjonalt. Det startet som et prosjekt for 20 år siden ved St. Olavs hospital. En arbeidsbok er helt avgjørende i forhold til hjemmearbeidet pasientene gjennomfører og resultatet av behandlingen.

Illustrasjon av Sinnemestringssirkelen.

Det finnes ingen lignende digitale løsninger som er omfattende nok å dekke vårt behov i behandling av sinnemestring. Ved å utvikle en digital løsning basert på eksisterende metode (SBM) vil dagens praksis både forenkle, forbedre og optimalisere det tilbudet vi har i dag.

Vi har utallige tilbakemeldinger fra pasienter som har behov for et digitalt hjelpemiddel i hverdagen. Appen vil bidra til forebygging inn i et folkehelseperspektiv, da vold i være relasjoner har store ringvirkninger. Appen vil gjøre sinnemestring, Brøsetmodellen tilgjengelig for alle, i tillegg til at den vil bli brukt aktivt både individuelt og i gruppebehandling. En slik app vil bedre kvaliteten på sinnemestringstilbudet gjennom at flere jobber mer aktivt med teknikker etter endt behandling.

Kontaktinfo

Stig Jarwson
Divisjon psykisk helsevern 
E-post: Stig.Jarwson@stolav.no

Anne Meisingset
Divisjon psykisk helsevern 
E-post: Anne.Meisingset@stolav.no

Les mer om Sinnemestring, Brøsetmodellen her.

Hør Joachims historie i St. Olav sin podkast Diagnose.

Blir du for sint? Her er tegnene på at du har et sinneproblem.


Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.