Norse Feedback

Et digitalt tilbakemeldingssystem for styrking av brukerstemmen

Norse Feedback er et digitalt skjema for selvrapportering som pasientene fyller ut. Her rapporterer de om livssituasjon/tilstand og hvordan de opplever behandlingen. Formålet med prosjektet er å redusere antall/andel av ruspasienter som faller ut av behandlingen.

Dame som sitter og ser på en PC skjerm. Foto.

Kartleggingsverktøyet Norse Feeback skal gi bedre innsikt i en rekke aspekter ved pasientens situasjon, men også om hvordan forholdet mellom pasient og behandler fungerer. Foto: St. Olavs hospital

Norse Feedback er et digitalt skjema for selvrapportering (fra pasienten) om deres livssituasjon/tilstand og hvordan de opplever behandlingen. Ved å bruke Norse ønsker vi å engasjere pasienten i egen behandling, og gi beslutningsstøtte for helsepersonell. Norse gjøre det mulig for behandler å få en raskere og dypere innsikt i pasientens opplevelse av egen situasjon. Verktøyet gir pasienten en sterkere stemme i egen behandling og vil styrke behandlingskvaliteten over tid. 


Kontaktinfo 

Hege Govasmark
Klinikk for rus og avhengighetsmedisin
E-post: hege.govasmark@stolav.no

 Fant du det du lette etter?