Innovasjonspartnerskap: Psykisk helsevern

Virtuell løsning for øving på farlige situasjoner

Divisjon psykisk helsevern vil utvikle en løsning som gjør at helsepersonell kan øve på farlige situasjoner virtuelt. Innovasjon Norge har innvilget 10 millioner kroner til formålet. Vi søker nå innovasjonspartnere som kan gi løsninger for effektiv opplæring i metodikk eller teknologi som fagmiljøet selv ikke ser.

En robot strekker fingeren ut mot en menneskehånd.

Foto: colourbox.com

Det er en voksende internasjonal trend at helsepersonell blir trent innenfor helserelatert simulering, og dette er også gjeldende innenfor psykisk helsevern. Innovasjon Norge har innvilget 10 millioner kroner til et innovasjonspartnerskap der sykehuset jobber sammen med et privat firma for å utvikle og bygge en ny løsning. 

Innovasjon Norge vil i neste steg i prosessen bistå med å utarbeide en god beskrivelse av hvilke behov løsningen skal dekke. Deretter vil et konkurransegrunnlag gjøres tilgjengelig for interesserte aktører i næringsliv, og dette følges opp med en prekvalifiseringsfase der interesserte leverandører får anledning til å komme med sitt forslag til løsning. Etter at partner fra næringsliv er valgt ut, vil en gjennom tett samhandling med psykisk helsevern og andre aktuelle brukere utvikle og teste løsningen.

Om prosjektet

Kontaktperson


Bakgrunnen for prosjektet

Her kan du lese om bakgrunnen for prosjektet.

Målsetning

Om Innovasjonspartnerskap

Hva er det? Hvem kan søke?

Her finner du svar på ulike spørsmål om Innovasjonspartnerskap.

Innovasjonspartnerskap er en juridisk anskaffelsesprosedyre og en samarbeidsmodell som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon. Oppdragsgiver (offentlig aktør) og privat næringsliv (leverandører) skal utvikle løsninger eller tjenester som ikke finnes i markedet fra før. Etter endt utvikling kan oppdragsgiver velge å kjøpe løsningen uten å gå veien om konkurranse først.

Metode og selve prosessen finner du her.

Samarbeidspartnere

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.