Innovasjonspartnerskap om teknologisassistert opplæring i kliniske ferdigheter

I prosjektet teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter har St. Olavs hospital behov for å utvikle en løsning som gjør at helsepersonell kan øve på kliniske ferdigheter. Prosjektet er i en forberedende fase der behovet skal kartlegges. 

En robot strekker fingeren ut mot en menneskehånd.

Foto: colourbox.com

Det er en voksende internasjonal trend at helsepersonell blir trent innenfor helserelatert simulering, og dette er også gjeldende innenfor psykisk helsevern. St. Olavs hospital ønsker sammen med private leverandører å utvikle en ny løsning som gir helsepersonell i psykisk helsvern mulighet til å trene på kliniske ferdigheter.  

Prosjektet starter desember 2019 og skal etter planen være avsluttet i desember 2022.

Bakgrunn for prosjektet

St. Olavs hospital har behov for løsninger knyttet til teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter. Formålet med løsningen er å gi pasienten et bedre tjenestetilbud og kvalitetssikre den opplæringen som gis studenter og ansatte.

Det er i dag for stor variasjon, manglende kvalitetssikring og ressurs-krevende ordninger for utdanning og videreutdanning innen kliniske ferdigheter for personell som jobber med psykisk helse, og det er behov for en løsning som kan bidra til å løse disse utfordringene.

Her kan du lese om bakgrunnen for prosjektet.

Prosjektets faser

Innovasjonspartnerskapet er inndelt i fem faser.

Fase 1 - behovskartlegging (desember 2019 - april 2020)


Fase 2 - markedsdialog (april 2020 - juni 2020)


Fase 3 - konkurranse (juni 2020 - desember 2020)


Fase 4 - utvikling (desember 2020 - september 2022


Fase 5 - kjøp/implementering (september 2022 - desember 2022)


Status for prosjektet


Tidslinje for innovasjonspartnerskap

Tidslinje for Innovasjonspartnerskap

Prosjektet er i fase 1 - behovskartlegging

Fase 1 - Behov

Kontaktperson

Ta kontakt med prosjektleder Erlend Thorup dersom du har spørsmål.

Samarbeidspartnere

Innovasjon Norge
Nasjonalt program for leverandørutvikling
Direktoratet for forvaltning og ikt (DIFI)
Melhus kommune
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sykehusinnkjøp HF


Om Innovasjonspartnerskap

Her finner du svar på ulike spørsmål om Innovasjonspartnerskap.

Innovasjonspartnerskap er en juridisk anskaffelsesprosedyre og en samarbeidsmodell som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon. Oppdragsgiver (offentlig aktør) og privat næringsliv (leverandører) skal utvikle løsninger eller tjenester som ikke finnes i markedet fra før. Etter endt utvikling kan oppdragsgiver velge å kjøpe løsningen uten å gå veien om konkurranse først.

Fant du det du lette etter?