Innovasjonspartnerskap om teknologisassistert opplæring i kliniske ferdigheter

St. Olavs hospital vil utvikle en løsning som gjør at helsepersonell kan øve på kliniske ferdigheter. Innovasjon Norge har innvilget 10 millioner kroner til formålet. Vi søker innovasjonspartnere i næringslivet som kan gi løsninger for effektiv opplæring i metodikk eller teknologi som fagmiljøet selv ikke ser.

En robot strekker fingeren ut mot en menneskehånd.

Foto: colourbox.com

Det er en voksende internasjonal trend at helsepersonell blir trent innenfor helserelatert simulering, og dette er også gjeldende innenfor psykisk helsevern. Innovasjon Norge har innvilget 10 millioner kroner til et innovasjonspartnerskap der sykehuset jobber sammen med et privat firma for å utvikle og bygge en ny løsning. 

Prosjektet starter desember 2019 og skal etter planen være avsluttet i desember 2022.

Bakgrunn for prosjektet

St. Olavs hospital har behov for løsninger knyttet til teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter. Formålet med løsningen er å gi pasienten et bedre tjenestetilbud og kvalitetssikre den opplæringen som gis studenter og ansatte.

Det er i dag for stor variasjon, manglende kvalitetssikring og ressurs-krevende ordninger for utdanning og videreutdanning innen kliniske ferdigheter for personell som jobber med psykisk helse, og det er behov for en løsning som kan bidra til å løse disse utfordringene.

Her kan du lese om bakgrunnen for prosjektet.

Prosjektets faser

Innovasjonspartnerskapet er inndelt i fem faser.

Fase 1 - behovskartlegging (desember 2019 - april 2020)


Fase 2 - markedsdialog (april 2020 - juni 2020)


Fase 3 - konkurranse (juni 2020 - juni 2021)


Fase 4 - utvikling (Juni 2021 - september 2022


Fase 5 - kjøp/implementering (september 2022 - desember 2022)


Status for prosjektet


Tidslinje for innovasjonspartnerskap

Tidslinje for Innovasjonspartnerskap

Prosjektet er i fase 1 - behovskartlegging

Fase 1 - Behov

Kontaktperson

Ta kontakt med prosjektleder Erlend Thorup dersom du har spørsmål.

Samarbeidspartnere

Innovasjon Norge
Nasjonalt program for leverandørutvikling
Direktoratet for forvaltning og ikt (DIFI)
Melhus kommune
NTNU
Sykehusinnkjøp HF


Om Innovasjonspartnerskap

Her finner du svar på ulike spørsmål om Innovasjonspartnerskap.

Innovasjonspartnerskap er en juridisk anskaffelsesprosedyre og en samarbeidsmodell som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon. Oppdragsgiver (offentlig aktør) og privat næringsliv (leverandører) skal utvikle løsninger eller tjenester som ikke finnes i markedet fra før. Etter endt utvikling kan oppdragsgiver velge å kjøpe løsningen uten å gå veien om konkurranse først.

Metode og selve prosessen finner du her.

Fant du det du lette etter?