In-Motion

Tidlig påvisning av cerebral parese (CP) hos syke nyfødte er vanskelig. Det kreves gjentatte vurderinger i oppfølgingen på sykehuset. Vi foreslår en smart telefonapplikasjon (app) og et AI-basert verktøy for hjemmebaserte videoopptak og ekstern risikovurdering

Bilde av en sovende nyfødt baby.
Anvendbarheten av en ny smart telefon applikasjon for bevegelsesanalyse av spontane bevegelser hos spedbarn. Foto: colourbox.com

Analyse av spontane bevegelser fra videofilm kan benyttes som del av en medisinsk utredning med tanke på utvikling av cerebral parese hos syke nyfødte. Slike videofilmer har så langt vært utført under standardiserte forhold på sykehus. Forskningsgruppen bak dette prosjektet utvikler nå en smart telefon applikasjon (app) som skal gjøre det mulig for foreldre å ta videofilm av sitt spedbarns bevegelser hjemme og sende dette til eksperter ved sykehuset for undersøkelse.

Hensikten med dette prosjektet er å teste om en nyutviklet App (In-Motion) kan brukes til å ta film av spedbarns spontane bevegelser, sende filmen til en sikker mottaksadresse på St. Olavs hospital for analyse og hvordan foreldre opplever dette. 90 syke nyfødte fra Norge, Danmark, Belgia, USA og India skal delta. Foreldre skal ta videoer av sine barn og besvare spørreskjemaer. Videoenes kvalitet skal evalueres av eksperter innen feltet, og mulighetstestes for bruk i databaserte bevegelsesanalyse programmer.

Kontaktinfo

Lars Adde
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
E-post: Lars.adde@ntnu.no

Se video av hvordan In-Motion brukes i hverdagen.

Fant du det du lette etter?