Innovasjon ved St. Olavs hospital

Innovasjon er en felles arena på St. Olavs hvor utvikling, forskning og innovasjon skal skje i samarbeid med brukere, ansatte, industriaktører og kommuner i helseforetakets nedslagsfelt

mann på ski som lyser med en hodelykt opp mot stjernehimmelen.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital

En innovasjonsprosess fra idè til implementering kan være en lang og krevende reise. Vi bistår med videreutvikling av idèen din og gir støtte gjennom hele prosjektprosessen helt fram til implementering og deling. Jo tidligere vi blir involvert i ideen, desto større kan gevinstrealiseringen bli.

Del dine tanker med oss og vi hjelper/bistår deg gjerne videre.

  

Kontakt våre innovasjonsmedarbeidere

innovasjon@stolav.no


Portrettbilde
Siri Ann Mauseth
Leder
Regionalt senter for helsetjenesteutvikling
(RSHU)​
Portrettbilde
Jan Gunnar Skogås
Leder
Fremtidens operasjonsrom (FOR)​
Portrettbilde
Joseph Schultz
Tjenesteinnovasjon
Regionalt senter for helsetjenesteutvikling
(RSHU)​
Portrettbilde
Ole Christian Mjølstad
Tjenesteinnovasjon
Forbedringsprogram 2019​
Portrettbilde
Jarl Reitan
Avstandsoppfølging
Forbedringsprogram
2019​
Jørn Heggelund
Brukererfaring
Forbedringsprogram 2019​

Innovasjonsprosjekter

Fant du det du lette etter?