Innovasjon ved St. Olavs hospital

Innovasjon er en felles arena på St. Olavs hvor utvikling, forskning og innovasjon skal skje i samarbeid med brukere, ansatte, industriaktører og kommuner i helseforetakets nedslagsfelt

mann på ski som lyser med en hodelykt opp mot stjernehimmelen.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital

En innovasjonsprosess fra idè til implementering kan være en lang og krevende reise. Vi bistår med videreutvikling av idèen din og gir støtte gjennom hele prosjektprosessen helt fram til implementering og deling. Jo tidligere vi blir involvert i ideen, desto større kan gevinstrealiseringen bli.

Del dine tanker med oss og vi hjelper/bistår deg gjerne videre.

  

Innovasjon ved St. Olavs hospital

Innovasjon betyr for oss å ivareta nytenkning og utvikling på en systematisk måte. St. Olavs hospital har fokus rettet mot utvikling av ideer fra pasienter, ansatte, forskere og andre interessenter. Gjennom dette vil innovasjonene være både brukerdrevet og medarbeiderdrevet. Innovasjonen kan ha som mål å forbedre forhold ved:

 • Organisasjonen (forretningsmodell, nettverk, organisering, arbeidsprosesser).
 • Tilbud, tjenester og produkter.
 • Opplevelse (service, involvering av interessenter med mer).
St. Olavs har som mål å drive «fremragende behandling». Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandling, uført av høyt kompetente medarbeidere som er kvalitets- og sikkerhetsbevisste. Innovative løsninger kan handle om å frigjøre tid og ressurser slik at vi trygt kan si at vi leverer trygghet, respekt og kvalitet i arbeidet. Andre relevante innovasjonsprosjekter vil også gjennomføres.

Innovasjon betyr for oss nyvinninger med positiv effekt for de involverte, gjort på en slik måte at andre også vil gjøre det slik. I praksis kan dette handle om bruk av ny teknologi, nye måter å behandle på eller hvordan vi organiserer opplæring av pasienter og pårørende, samarbeider med andre eller nye produkter (oppfinnelser). Innovasjon kan også være å gjøre det vi allerede gjør/bruker på en annerledes måte.

30 tips for å lykkes med TJENESTEINNOVASJON

Ved St. Olavs hospital er det to medarbeidere som skal jobbe med tilrettelegging for innovasjonsløsninger. Den ene er ved forskningsinfrastrukturen «Fremtidens operasjonsrom» (FOR), og den andre ved Regionalt senter for helsetjenester og utvikling (RSHU). Grovt sett skal disse jobbe innen for to fagområder: 


 • Tjenesteinnovasjon
  • Tjenesteinnovasjon er nært knyttet til utviklingsprosjekter, og forventes å få en stor
   betydning framover for å styrke organisering og drift av fremtidens helsetjeneste.
 • Produktinnovasjon
  • Det er særlig produktinnovasjon som forbindes med tradisjonell innovasjon. Dette vil typisk være oppfinnelser av produkter eller teknologi som kan selges i et marked.

Kontakt våre innovasjonsmedarbeidere

innovasjon@stolav.no

Portrettbilde
Johan Fredrik Skomsvoll
Leder for regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)  
Portrettbilde Jan Gunnar Skogås
Jan Gunnar Skogås
Leder for Fremtidens operasjonsrom (FOR) 
Portrettbilde
Joseph Schultz
Tjenesteinnovasjon
Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Portrettbilde
Alexander Moen
Innovasjonsrådgiver
Fremtidens operasjonsrom (FOR)


           
Portrettbilde
Jarl Kåre Reitan
Avstandsoppfølging
Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Portrettbilde av Ole Christian Mjølstad.

Ole Christian Mjølstad
Tjenesteinnovasjon
Forbedringsprogram 2019

Jørn Heggelund
Brukererfaring
Forbedringsprogram 2019


Innovasjonsprosjekter

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.