Innovasjon ved St. Olavs hospital

Innovasjon er en felles arena på St. Olavs hvor utvikling, forskning og innovasjon skal skje i samarbeid med brukere, ansatte, industriaktører og kommuner i helseforetakets nedslagsfelt

mann på ski som lyser med en hodelykt opp mot stjernehimmelen.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital

En innovasjonsprosess fra idè til implementering kan være en lang og krevende reise. Vi bistår med videreutvikling av idèen din og gir støtte gjennom hele prosjektprosessen helt fram til implementering og deling. Jo tidligere vi blir involvert i ideen, desto større kan gevinstrealiseringen bli.

Del dine tanker med oss og vi hjelper/bistår deg gjerne videre.

  

Kontakt våre innovasjonsmedarbeidere

innovasjon@stolav.no

Portrettbilde
Johan Fredrik Skomsvoll
Leder for regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)  
Portrettbilde Jan Gunnar Skogås
Jan Gunnar Skogås
Leder for Fremtidens operasjonsrom (FOR) 
Portrettbilde
Joseph Schultz
Tjenesteinnovasjon
Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

           
Portrettbilde
Jarl Kåre Reitan
Avstandsoppfølging
Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Portrettbilde av Ole Christian Mjølstad.

Ole Christian Mjølstad
Tjenesteinnovasjon
Forbedringsprogram 2019

Jørn Heggelund
Brukererfaring
Forbedringsprogram 2019


Innovasjonsprosjekter

 • Innovasjonspartnerskap: Psykisk helsevern

  Divisjon psykisk helsevern vil utvikle en løsning som gjør at helsepersonell kan øve på farlige situasjoner virtuelt. Innovasjon Norge har innvilget 10 millioner kroner til formålet. Vi søker nå innovasjonspartnere som kan gi løsninger for...

 • Norse Feedback

  Norse Feedback er et digitalt skjema for selvrapportering som pasientene fyller ut. Her rapporterer de om livssituasjon/tilstand og hvordan de opplever behandlingen. Formålet med prosjektet er å redusere antall/andel av ruspasienter som fal...

 • MiBlock

  MiBlock er legemiddelutprøving av injeksjon med botulinumtoksin mot ganglion sphenopalatinum ved kronisk migrene.

 • Evo Sensor: Biosensor teknologi for trådløs overvåkning opptil fem dager

  Evo Sensor er en trådløs, ikke-invasive, biosensor som bruker lysspektroskopi til å måle puls, pustefrekvens og oksygenmetning kontinuerlig i opptil fem dager. Sensoren er utviklet som et billig alternativ til overvåking av pasienter som i...

 • Telerehabilitering: Hjemmetrim ved hjertesvikt

  Formålet med studien er å undersøke om telerehabilitering ved hjertesvikt kan føre til vedvarende økt aktivitet, og være et alternativ til poliklinisk rehabilitering hos pasienter som av ulike årsaker ikke deltar på poliklinisk rehabilitering.

 • Psykisk helsevern: Sensorer og radar teknologi som overvåke pust, søvn og bevegelse

  Bakgrunnen for studien var ønsket om å utvikle nye metoder for medikamentfri behandling av pasienter ved innleggelse på en psykiatrisk sykehusavdeling.

 • eKonsultasjoner

  Ved bruk av videkonsultasjoner er målet å gi pasienter økt tilgang til spesialisthjelp der de bor. Dette gir mer effektiv bruk av ressursene, både pasientens og helsetjenestens.

 • Automatisering av prosesser for å redusere dokumentasjonstid

  Leger og annet helsepersonell utfører i dag mange administrative oppgaver manuelt på tastatur. Vi ser nå på muligheter for å automatisere de regelstyrte administrative oppgavene deres for å redusere dokumantasjonstid.

 • Pred.App: Nedtrapping av Prednisolon

  Korrekt dosering og nedtrapping av Prednisolon er kompleks. Vårt mål er å tilrettelegge for økt samsvar i riktig dosering og nedtrapping av Prednisolon.

 • Pasientdagboken

  Pasientdagboken er en digital dagbok. Den skal bidra til mer og bedre pasientinvolvering, ansvarliggjør pasienten og sørger for at informasjonen følger pasienten.

 • Sinnemestring: Utvikle en applikasjon til forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

  Sinnemestring, Brøsetmodellen er implementert både regionalt og nasjonalt. Det startet som et prosjekt for 20 år siden ved St. Olavs hospital. En arbeidsbok er helt avgjørende i forhold til hjemmearbeidet pasientene gjennomfører og resultat...

 • Barselapp: Bedre oppfølging av mor og barn hjemme etter fødsel

  St.Olavs hospital ved fødeavdelingen og jordmor hjem teamet, ønsker å utvikle en applikasjon som kan bidra til bedre oppfølging av mor og barn som reiser hjem kort tid etter fødsel. Applikasjonen vil bidra til mer presis og effektiv informa...

 • Akuttpoliklinikk: Utvikling av ny tjeneste for poliklinisk akuttbehandling

  I dag møter alle akutt-pasienter (ø-pasienter) i akuttmottaket. De mest alvorlig ø-pasienter behandles først, mens de minst alvorlige pasientene prioriteres sist. Dette er problematisk både for pasientene og for Akuttmottaket.

 • Senter for eTerapi: Terapeutveiledet internettbehandling ved Nidaros DPS

  Målet med terapeutveiledet internettbehandling er å tilby økt tilgang til spesialisthjelp der du bor. I tillegg skal det gi mer effektiv bruk av både pasientens og helsetjenestens ressurser.

 • Mixed reality and augmented reality in the operating room

  One of the main challenges for the surgeon during a minimally invasive intervention is to process the data coming from various image sources displayed on several screens, scattered around the operatingroomtable, and extract the most relevan...

 • Avansert hjemmesykehus for barn

  Hensikten med Avansert hjemmesykehus for barn (AHS), var å bidra til økt livskvalitet for syke barn og deres familier.

 • Oversettende øreplugger: En verden uten språk barrierer

  Øreplugger som oversetter direkte og samtidig dokumenterer det som blir sagt.

 • BUP Organisering/logistikk- Et mål om 40 kalenderdager ventetid

  Målet med prosjektet var å komme opp med beslutningsstøtte og tiltak for å nå kravet om 40 dager ventetid til inntak i BUPs poliklinikker ved St. Olavs hospital. Som del i dette ble det utviklet en simuleringsmodell som kan gi beslutningsst...

 • HILD - en app for sikker hjemmebehandling med cellegifttabletter ved kreft

  Nina Kongshaugs app Hild skal sørge for at kreftpasienter får riktig dose medisin til rett tid – og registrere og rapportere eventuelle potensielt alvorlige bivirkninger.

 • In-Motion

  Tidlig påvisning av cerebral parese (CP) hos syke nyfødte er vanskelig. Det kreves gjentatte vurderinger i oppfølgingen på sykehuset. Vi foreslår en smart telefonapplikasjon (app) og et AI-basert verktøy for hjemmebaserte videoopptak og eks...

 • koppler

  Målet med idéen er å utvikle et nytt instrument, koppler, som vil forbedre og forenkle dagens sirkulære stiftemaskin slik at risikoen for skjøtesvikt reduseres.

 • KHORAL

  Målet er å utvikle en nye verktøy/metode for å fjerne fremmedlegeme i magesekk og spiserør.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.