Rapportering og registrering av forskningsaktivitet

Her finner du retningslinjer om rapportering på mottatte forskningsmidler, vitenskapelige publikasjoner og annen forskningsaktivitet.

Bildet viser to studenter som diskuterer røntgenbilder som de har oppe på to PC-skjermer. Foto
Foto: St. Olavs hospital

Rapportering av vitenskapelige publikasjoner og forskningsaktivitet i CRISTIN

All vitenskapelig publisering som er publisert i en godkjent publiseringskanal skal rapporteres i CRISTIN (Current Research Information System in Norway). Dokumentasjon av vitenskapelig publisering er en del av grunnlaget for den resultatbaserte omfordelingen (RBO) i forskningsbudsjettene fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. I tillegg oppfordres det til at CRISTIN også brukes for å registrere all annen forskningsaktivitet.

Sentral kontakt ('superbruker') for St Olavs hospital er Ingrid Riphagen ved Klinisk forskningsenhet Midt-Norge. Rapporteringsinstruks for 2019 publikasjoner

Brukerveiledninger

Open Access

Søk etter forskningsprosjekter i CRISTIN

 

eRapport

Alle pågående prosjekter som har fått finansiering av det regionale helseforetaket rapporterer til forskningsregisteret en gang i året. Dette gjelder midler fra Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU, samt Felles forskningsutvalg mellom St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH).

Les mer her

 

Fant du det du lette etter?