Rapportering og registrering av forskningsaktivitet

Her finner du retningslinjer om rapportering på mottatte forskningsmidler, vitenskapelige publikasjoner og registrering av forskningsaktivitet.

Bildet viser to studenter som diskuterer røntgenbilder som de har oppe på to PC-skjermer. Foto
Foto: St. Olavs hospital

Rapportering av vitenskapelige publikasjoner og  registrering av forskningsaktivitet i Cristin

All vitenskapelig publisering som er publisert i en godkjent publiseringskanal skal rapporteres i CRIStin. I tillegg oppfordres det til at all forskningsaktivitet registreres i CRIStin.


Rapporteringsinstruks for 2017-publikasjoner

Brukerveiledninger

Open Access

Søk etter forskningsprosjekter i CRIStin

 

eRapport

Alle pågående prosjekter som har fått finansiering av det regionale helseforetaket rapporterer til forskningsregisteret en gang i året. Det vil si midler fra Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU, og Felles forskningsutvalg mellom St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet (DMF).

Les mer her

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.