Rapportering og registrering av forskningsaktivitet

Her finner du retningslinjer om rapportering på mottatte forskningsmidler, vitenskapelige publikasjoner og registrering av forskningsaktivitet.

Rapportering av vitenskapelige publikasjoner og  registrering av forskningsaktivitet i Cristin

All vitenskapelig publisering som er publisert i en godkjent publiseringskanal skal rapporteres i CRIStin. I tillegg oppfordres det til at all forskningsaktivitet registreres i CRIStin.


Rapporteringsinstruks for 2016-publikasjoner

Brukerveiledninger

Oversikt over ulike publiseringskategorier

Søk etter forskningsprosjekter i CRIStin

 

eRapport

Alle pågående prosjekter som har fått finansiering av det regionale helseforetaket rapporterer til forskningsregisteret en gang i året. Det vil si midler fra Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU, og Felles forskningsutvalg mellom St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet (DMF).

Les mer her