Prosedyrer og retningslinjer

Her finner du oversikt over prosedyrer og retningslinjer som er gjeldende for St. Olavs Hospital, samt henvisning til NTNU sine rutiner og veiledninger.

Bildet viser to legestudenter som studerer MR-bilder av hjernen.Foto
Foto: St. Olavs hospital