Prosedyrer og retningslinjer

Her finner du oversikt over prosedyrer og retningslinjer som er gjeldende for St. Olavs hospital, samt henvisning til NTNU sine rutiner og veiledninger.

Bildet viser to legestudenter som studerer MR-bilder av hjernen. Foto
Foto: St. Olavs hospital

Forskningsprosedyrer ved St. Olavs hospital

Forskningsadministrative rutiner og veiledninger ved NTNU

Gjeldende bestemmelser for regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge (PDF)

Overordnet forskningsstrategi ved St. Olavs hospital (PDF)

Hvordan gå fram for å kunne benytte bilder til forskning? (PDF)

Veileder for brukermedvirkning i helseforskning i Helse Midt-Norge (PDF)

Veiledende retningslinjer fra Universitets- og høgskolerådet for kreditering av vitenskapelig publikasjoner (PDF)

Publisere med åpen tilgang - Open Access

Hvorfor publisere Open Access?

• Offentlig finansiert forskning skal være tilgjengelig for alle.
• Open Access-publikasjoner blir mer lest og mer sitert.
• Det er dyrere å abonnere på lukkede tidsskrifter enn å betale for publisering i Open Access-tidsskrifter.
• I nye nasjonale retningslinjer blir det krav om å publisere i Open Access-tidsskrifter for tildeling av publikasjonspoeng.


Les mer om publisering i åpne kanaler og om Gull og Grønn Open Access


St. Olavs hospital oppfordrer sine forskere til å publisere med åpen tilgang, og lagre sine publikasjoner i NTNUs vitenarkiv NTNU Open. St. Olavs hospital har ikke utviklet et eget system for egenarkivering, siden de fleste ansatte ved St. Olavs hospital som publiserer i vitenskapelige tidsskrift med fagfellevurdering også er ansatt ved NTNU. Ca. 90 % av alle publikasjoner fra St. Olavs hospital har medforfattere på NTNU.

Fra 2017 skal alle publikasjoner fra NTNU lagres i NTNU Open for å sikre åpen tilgang. NTNU Universitetsbiblioteket gjør det mulig for forskere å publisere sine vitenskapelige arbeider med åpen tilgang. På lenken ovenfor finnes informasjon om hvordan publisering med Open Access foregår.

Publikasjoner med forfatteradresse St. Olavs hospital, men hvor ingen av forfatterne av publikasjonen tilhører en institusjon med eget system for egenarkivering, ivaretas på annen måte. I slike tilfeller kan forfatter fra St. Olavs hospital søke Forskningsavdelingen (forskningsavdelingen@stolav.no) om støtte til Open Access publiseringsavgift.


 

Fant du det du lette etter?