Utlysning fra Kreftforeningen og Forskningsrådet

Kreftforeningen og Forskningsrådet legger sammen inn 1 mill. Euro til norske forskere i en ny fellesututlysning i ERA-NET TRANSCAN-2.

 

​Utlysningen har følgende søknadsfrister

  • Pre-proposals: 13. februar 2017 kl. 16.00 CET
  • Full proposals: 7. juni 2017 kl. 16:00 CET

Mer informasjon finner du på Forskningsrådets hjemmeside.