Forskningsmidler

Her finner du informasjon om hvor du kan søke om forskningsmidler i region Midt-Norge, eksterne utlysninger og bistand til søknadsskriving.

 

Forskningsmidler

Felles forskningsutvalg og felles utdanningsutvalg St. Olavs Hospital og NTNU

Les mer her

Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge RHF og NTNU

Les mer her

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital utlyser årlig midler til finansiering av forskningsprosjekter ved St. Olavs Hospital. Midlene forutsettes fordelt til prosjekter som faller inn under St. Olavs Hospitals forskningsstrategi.


NB! På grunn av at søknadsfristen i år faller på en søndag, åpnes det for at søknader kan sendes innen utgangen av mandag 16. januar.

Utlysning for 2017

Søknadshjelp for forskere ved Det medisinske fakultet (DMF) og Helse Midt-Norge

Søknadshjelpen hjelper deg som er forsker ved Det medisinske fakultet, NTNU, St. Olavs Hospital og regionale helseforetak med å finne, søke og administrere eksternfinansiering. Rådgivning om økonomi og budsjettering, og hvordan få godkjent kliniske prosjekter er også en del av det vi kan tilby. Søknadshjelpen vil koordinere større søknadsløp slik at forskeren får målrettet og effektiv støtte underveis.

Les mer om søknadshjelpen ved DMF