Hjelp til oppstart av forskningsprosjekt

Folk, utstyr og lokaler

Planlegger du å kjøre en klinisk studie, men mangler folk, utstyr og sted å være?

Bildet viser en lege som lærer opp studenter i bruk av håndholdt ultralydapparat.Foto
Foto: St. Olavs hospital

Kontor for forskningsstøtte

Vi tilbyr støtte og rådgivning til forskere som driver med kliniske studier ved St. Olavs Hospital innenfor god klinisk forskningspraksis (Good Clinical Practice, GCP). I tillegg tilbyr vi monitorering av klinisk utprøving av legemidler.

Kontor for forskningsstøtte

Trenger du hjelp til ditt forskningsprosjekt bes du fylle ut skjemaet "Anmodning om forskningsbistand" og sende til    forskningsstotte@stolav.no

Forskningsposten

Planlegger du å kjøre en klinisk studie, men mangler folk, utstyr og sted å være? Da er kanskje Forskningsposten løsningen for deg.

Forskningsposten

Biobank1

Biobank1 utvikler og tilbyr løsninger for alle som samler og/eller benytter humant biologisk materiale i medisinsk forskning.

Biobank1

 

Fremtidens Operasjonsrom (FOR)

Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er en arena for forskning- og utvikling. FOR er et samarbeid mellom St.Olavs hospital og NTNU
FOR

 

Unimed Innovation AS

Vi tilbyr tjenester som avlaster helsepersonell og næringsliv når nye medikamenter og medisinsk teknologi skal prøves ut ved sykehus.

Unimed Innovation AS

Enhet for anvendt klinisk forskning (AKF)

Enhet for anvendt klinisk forskning er et kompetansesenter for klinisk forskning i Helse Midt-Norge og tilbyr hjelp til forskning innen flere områder. Vi gir råd og veiledning innen de ulike tjenestene våre og yter praktisk hjelp.
AKF

NorCRIN

NorCRIN er et forskningsinfrastukturnettverk bestående av de 6 universitetssykehusene i Norge. De gir råd og veiledning for å sikre gjennomføring av kliniske studier av høy kvalitet. De deltar i og er bindeledd ut mot flere nasjonale og internasjonale forskernettverk, og søker aktivt tverrfaglig forskningssamarbeid.

NorCRIN

ECRIN

The European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN) har som mål å gjøre Europa til en integrert arena for klinisk forskning og tilby forskere i Europa tilgang til «state-of –the –art» fasiliteter, trenings- og støtteservice for studier innen forebygging, diagnose og behandling. ECRIN vil bidra til bedre og mer klinisk forskning i Europa.

Norsk korrespondent for ECRIN er:
Valentina Cabral Iversen
mobil: + 47 926 07 502
e-post: valentina.c.iversen@stolav.no

ECRIN skal tilby støtte innenfor følgende områder:

 • Informasjon og rådgiving under planlegging av forskningsprosjekt
 • Tilpasning av protokoll til lokal kontekst
 • Informasjon om regulatoriske og etisk krav
 • Informasjon om relevante steder for gjennomføring av kliniske studier og rekruttering av deltakere
 • Informasjon om kliniske forskningsstøtteenheter
 • Informasjon om kostnadsvurdering og finansieringsmuligheter
 • Informasjon om kontrakter
 • Støtte til gjennomføring av prosjektet, etter vurdering av Scientific Board
 • Innsending til og samspill med relevante myndigheter og etiske komiteer
 • Støtte til kontrakter om forsikrin
 • Bivirkningsrapport (Pharmacovigilance)
 • Monitorering
 • Datahåndtering 
 • Legemiddelhåndtering i studier

ECRIN

NorMIT

Bedre og tryggere behandling for pasienten, med færre komplikasjoner og liggedøgn. Kostnadseffektive løsninger for helsevesenet og samfunnet. Forventingene til framtidens kirurgi er store. Nå tilbyr NorMIT høyteknologiske operasjonsstuer og utstyr for deg som forsker på bildeveiledet diagnostisk og terapeutisk kirurgi. Her kan forskere fra hele landet utvikle framtidens måte å diagnostisere og operere på.

NorMIT

Core Facilities/Kjernefasiliteter ved St. Olavs hospital og DMF, NTNU

The Faculty of Medicine and the Central Norway Regional Health Authority have organised several laboratories with advanced equipment and expertise are into core facilities. These research facilities offer a necessary infrastructure connected to specialized expertise for regional, national and international researchers from research institutions and the industrial sector.

Read more - Core Facilities/Mer om kjernefasiliteter

REK

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk er hjemlet i forskningsetikkloven og helseforskningsloven. REK gir en vurdering av om forskingen blir drevet forsvarlig. I dette ligger at en veier nytte og risiko opp mot hverandre og vurderer om personvernet er sikret.

REK

Fant du det du lette etter?