HelsaMi

Om oss

​Nasjonalt forskningssenter for minimalt invasiv og bildeassistert diagnostikk og behandling (MiDT)

Det ble i 2021 foreslått av Helse- og omsorgsdepartmentet å etablere et Nasjonalt forskningssenter for minimal invasiv og bildeassistert diagnostikk og behandling. Senteret skal bygge videre på og utnytte synergieffekter i opparbeidet kompetanse ved de tre nasjonale kompetansetjenestene i Helse Midt-Norge RHF som avvikles.

Det nye senteret MiDT skal drive med forskning, innovasjon, kompetanseutvikling- og spredning samt utdanning innen minimalt invasiv kirurgi, medisinsk bildedannelse, bildeanalyse (inkludert kunstig intelligens, maskinlæring), bildeveiledet diagnostikk og behandling/intervensjon (inkludert robotikk) og simulatorbasert læring. Utdanningsaktiviteten forutsettes forankret i de ordinære systemene for utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for å etablere senteret innenfor rammen av midlene deres til nasjonale kompetansetjenester.

Det nye senteret MiDT er organisert ved Forskningsavdelingen ved St. Olavs hospital.

De tre tidligere nasjonale kompetansetjenestene var:

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR (​fMRI)

http://www.funksjonellmr.no

Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK )

http://nsalk.no

Nasjonale kompetansaetjenesten fro ultralyd og bildeveiledet behandling (​USIGT)

https://usigt.org

Fant du det du lette etter?