HelsaMi

Forskningsprosjekter

​(Navn prosjekt, Prosjektleder, Prosjektperiode og Deltagende helseregioner)

Avansert stentgraft behandling. Nasjonale resultater av T-branch stentgraft for aortaaneurismer. Multisenterstudie
Torbjørn Dahl, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2018 - 2022
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

Bedre ultralyd ved undersøkelse av lymfeknuter i mediastinum
Hanne Sorger, Helse Nord-Trøndelag HF
Prosjektperiode: 2019 - 2025
Deltakende helseregion: HMN

Automatisk intermitterende drenasje
Ingerid Reinertsen, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2018 - 2022
Deltakende helseregion: HMN

INTACT: Intelligent analyse av CT caput for tidlig diagnose av hjerneslag
Ingerid Reinertsen, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2018 - 2022
Deltakende helseregion: HMN

Hjerneinfarkter i relasjon til hjernesvulstkirurgi - forekomst, risikofaktorer og klinisk betydning
Ole Solheim, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2018 - 2023
Deltakende helseregion: HMN

PREDICT: Decision support and artificial intelligence in neuro-oncology
Ingerid Reinertsen, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2019 - 2025
Deltakende helseregion: HMN

3D-atlas for funksjonell nevroanatomi
Ole Solheim, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2013 - 2022
Deltakende helseregion: HMN

Radiomics for radiologisk prediksjon av molekylær klasse hos pasienter med lavgradig gliom
Ole Solheim, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2018 - 2022
Deltakende helseregion: HN HMN

Internasjonalt samarbeid
IDEAR EØS prosjekt – navigert robotikk i bronkoskopi
Thomas Langø, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2020 - 2023
Deltakende helseregion: HMN, Internasjonalt samarbeid

Kunstig intelligens analyse av video bronkoskopi for automatisk veiledning
Thomas Langø, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2020 - 2026
Deltakende helseregion: HMN

Diagnostikk basert på lungelyder
Håkon Olav Leira, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2020 - 2026
Deltakende helseregion: HN HMN

POCUS (point of care ultralyd) lunge
Håkon Olav Leira, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2020 - 2026
Deltakende helseregion: HN HMN

Ny ultralyd probe for EBUS i bronkoskopi
Rune Hansen, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2018 – 2022
Deltakende helseregion: HMN, Internasjonalt samarbeid

Navigert bronkoskopi PET og ultralyd
Arne Kildahl-Andersen, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2018 - 2022
Deltakende helseregion: HMN

Pasientoppfølging lungekreftutredning
Håkon Olav Leira, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2020 - 2022
Deltakende helseregion: HSØ HMN

Beslutningsstøtte lungekreftutredning MDT
Håkon Olav Leira, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2020 - 2021
Deltakende helseregion: HMN

Mariana - nytt styrbart sporbart og navigert instrument for bronkoskopi, perfiere lesjoner i lungene
Thomas Langø, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2017 - 2021
Deltakende helseregion: HMN, Internasjonalt samarbeid

LUNA - Lungenavigasjon under bronkoskopi
Håkon Olav Leira, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2011 - 2022
Deltakende helseregion: HMN

Fraxinus - Multisenterstudie planlegging bronkoskopi
Håkon Olav Leira, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2017 - 2022
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

NorMIT-Nav og NorMIT-Plan infrastruktur innen USIGT kjerneområde
Ole Vegard Solberg, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2015 - 2022
Deltakende helseregion: HSØ HMN

CustusX kjerne infrastruktur bildeveiledet behandling Tjenesten USIGT, integrasjon mot ultralyd enheter operasjonsstua
Ole Vegard Solberg, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2012 - 2022
Deltakende helseregion: HV HSØ HMN

Robotikk, navigasjon og styrbare instrument i endovaskulær behandling
Frode Manstad-Hulaas, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2015 - 2022
Deltakende helseregion: HMN

Pasientspesifikk treningssimulering for endovaskulær behandling
Torbjørn Dahl, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2016 - 2022
Deltakende helseregion: HMN

Midt-Norsk forskningsbiobank for hjernesvulster
Ole Solheim, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2015 - 2025
Deltakende helseregion: HMN

Planning and navigation in laparoscopic surgery
Ronald Mårvik, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2012 - 2022
Deltakende helseregion: HSØ HMN

Ultrasound guided anesthesia
Kaj Fredrik Johansen, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2018 - 2021
Deltakende helseregion: HMN

ROMO - robotikk og maskinlært ultralyd med bevegelsestracking
Lars Eirik Bø, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2018 - 2022
Deltakende helseregion: HMN

Kystsamarbeidet
Live Eikenes, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2019 - 2025
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN, Internasjonalt samarbeid

Violence in severe mental disorders; biological, psychological, and social patterns
Unn Kristin H. Haukvik, Oslo universitetssykehus HF
Prosjektperiode: 2018 - 2021
Deltakende helseregion: HV HSØ HMN

Internasjonalt samarbeid
PET-MR gliom
Live Eikenes, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2017 - 2027
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN, Internasjonalt samarbeid

Betydning av søvn for kognitiv kontroll
Alexander Olsen, NTNU Trondheim
Prosjektperiode: 2019 - 2025
Deltakende helseregion: HMN, Internasjonalt samarbeid

Tromsø7
Ellisiv B Mathiesen, Annet regionalt helseforetak
Prosjektperiode: 2015 - 2025
Deltakende helseregion: HN HMN, Internasjonalt samarbeid

NorCoast
Ingvild Saltvedt, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2015 - 2025
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN, Internasjonalt samarbeid

Lette og Moderate hodeskader
Toril Skandsen, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2013 - 2025
Deltakende helseregion: HMN, Internasjonalt samarbeid

Inflamasjon ved hodeskader
Asta Kristine Håberg, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2013 - 2025
Deltakende helseregion: HMN

HUNT3 og HUNT4 MR
Asta Kristine Håberg, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2011 - 2025
Deltakende helseregion: HN HMN, Internasjonalt samarbeid

Synspatologi etter fortidlig fødsel
Tora Sund Morken, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2019 – 2025
Deltakende helseregion: HMN, Internasjonalt samarbeid

SGA and VLBW in a lifetime perspective: a prosepective cohort study
Marit Sæbø Indredavik, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2011 - 2025
Deltakende helseregion: HV HMN, Internasjonalt samarbeid

Generasjon100 og hjernen
Asta Kristine Håberg, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2012 - 2030
Deltakende helseregion: HN HMN, Internasjonalt samarbeid

Midtnorsk hjernesvulstregisiter og biobank
Ole Solheim, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2012 - 2024
Deltakende helseregion: HSØ HMN

THIN studien
Ragnhild Øydna Støen, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2013 - 2023
Deltakende helseregion: HMN, Internasjonalt samarbeid

Navigasjonsevne og hukommelse
Asta Kristine Håberg, NTNU Trondheim
Prosjektperiode: 2011 - 2022
Deltakende helseregion: HMN

PRODE
Geir Selbæk, Oslo universitetssykehus HF
Prosjektperiode: 2011 - 2024
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN, Internasjonalt samarbeid

Genetikk og hjernen
Asta Kristine Håberg, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2011 - 2025
Deltakende helseregion: HSØ HN HMN, Internasjonalt samarbeid

Treatment
Kyrre Eeg Emblem, Oslo universitetssykehus HF
Prosjektperiode: 2016 - 2026
Deltakende helseregion: HV HSØ HMN

Multitasking 7T bildestudie
Asta Kristine Håberg, NTNU Trondheim
Prosjektperiode: 2020 - 2028
Deltakende helseregion: HMN, Internasjonalt samarbeid

Multimodal training phantom
Cecilie Våpenstad, Ronald Mårvik, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2012 - 2022
Deltakende helseregion: HMN​

Fant du det du lette etter?