HelsaMi

Fagområder

Forskningssenteret MiDT skal drive med forskning, innovasjon, kompetanseutvikling- og spredning samt utdanning innen områdene:

 
  • minimalt invasiv kirurgi
  • medisinsk bildedannelse
  • bildeanalyse, inkludert AI
  • bildeveiledet diagnostikk, behandling, intervensjon, inkludert robotikk
  • simulatorbasert læring

 
Senteret har aktiviteter og pågående prosjekter innenfor de fleste klinikkene ved St. Olavs hospital, i samarbeid med andre sykehus og FoU-miljø nasjonalt, samt internasjonale prosjekter (eks. EU, EØS).

 

 

Hovedområdene for den kliniske aktiviteten vår:​

8 små blå bokser med hvit tekst på.

 

Nye kliniske områder er ressurser satt av til oppstart av nye aktiviteter/forprosjekter der senteret har relevant kunnskap/kompetanse som etterspørres av kliniske miljø

Fant du det du lette etter?