Helsenorge

Fagseminar 2020

Årets FOR Fagseminar ble i tradisjon tro holdt på Røros. To dager med spennende og variert faglig program ble gjennomført. Rundt 70 deltakere deltok på seminaret.

​Programmet for årets FOR Fagseminar var variert. Vi var innom aktuelle tema innenfor sykehusinfeksjoner og pasientsikkerhet, robotikk innen kirurgi og FoU ved OUS Intervensjonssenteret og NorMIT. Tusen takk til alle foredragsholdere for flotte og inspirerende foredrag.

Vi håper dere som deltok hadde et lærerikt og hyggelig fagseminar på Røros. En slik samling betyr mye for miljøene og det er fint å kunne møtes på en annen arena enn man gjør til daglig. Slik skapes nye ideer, og forskningsinfrastrukturen styrkes.

Planlegging av neste års FOR Fagseminar er godt i gang og vi ser frem til å møte deg på Bergstaden Røros i 2021!

Foredragene