HelsaMi

Faggrupper nevrologi

Kunnskapsmengden innen nevrologi har økt sterkt år for år, og det er ikke lenger mulig for den enkelte nevrolog å holde følge innen alle deler av faget. Avdelingen er derfor inndelt i faggrupper.Overlegene som leder hver faggruppe har et delegert medisinsk-faglig ansvar innen sitt område. Også yngre leger og sykepleiere i poliklinikk og sengepost er tilknyttet faggruppene. I noen faggrupper er det også tilknyttet fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut, psykolog og logoped.

Faggrupper i avdelingen: 

1. Bevegelsesforstyrrelser og muskelsykdommer. Fagansvarlig: Joakim Goberg Jørgensen

2. Epilepsi og søvn. Fagansvarlig: Christian Samsonsen

3. Cerebrovaskulære sykdommer. Fagansvarlig: Titto Idicula

4. Nevroimmunologi; Myastenia gravis og MS. Fagansvarlig: Kathrine Krokenes Lian

5. Nevrodegenerative lidelser, ALS og demens. Fagansvarlig: Sigrid B. Sando

6. Hodepine og smertetilstander. Fagansvarlig: Erling Tronvik

7. Nevroonkologi, paraneoplasi og perifere nevropatier. Fagansvarlig: Erling Tronvik

8. Spinale lidelser med radiculopati. Fagansvarlig: Tor Johansen

Fant du det du lette etter?