Østmarka

Østmarka is a district east of the city of Trondheim. The Division of Mental Health care has several facilities located in this area.

 
 

Contact

Visiting address
Østmarkveien 15 (Google maps)
NO-7040 Trondheim

Praktisk informasjon

Legevakt

​Du må ringe 116117 før du oppsøker legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er. Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 1 1 3. Telefonnummer til legevakt 116117 gjelder i hele landet.

Legevakt

Division of Mental Health Carehttps://stolav.no/en/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevernDivision of Mental Health Care