Effekt av sinnemesting 4- 7 år etter behandling

Effekten av manualisert kognitiv gruppeterapi for menn som frivillig søker hjelp mot vold i nære relasjoner.

Foto: colourbox.com

​Effekt av kognitiv gruppeterapi etter deltakelse i Sinnemestring Brøsetmodellen 4 – 7 år etter avsluttet terapi.

Les masteroppgaven til Stig Jarwson her.