Episode 10: Rus og psykiske lidelser

Ni av ti pasienter i rusbehandling har også en psykisk lidelse. Hva er koblinga mellom rusavhengighet og psykisk sykdom?

Kvinne med bøyd hode holder pille i den ene hånda og et vannglass i den andre.
 

Lytt til episoden

Hør episoden der du lytter til podkast, f.eks. ​iTunesSpotify eller Spreaker.

Lurer du på hvordan podkast fungerer? Vi har laget en kort introduksjon. Oversikt over alle episodene finner du her. • 20.08.2019
  Er du bipolar? Styr unna hasj!

  Mange mennesker med bipolare lidelser selvmedisinerer seg med cannabis. Forskning viser at rusmiddelet bare gjør dem sykere.

 • Overdose, trening med ambulasearbeidere
  11.01.2019
  Tryggere behandling med nesespray mot overdose

  En ny nesespray utviklet ved NTNU kan være med på å redde flere liv. Nå testes den ut i reelle overdosesituasjoner sammen med ambulansetjenestene både i Oslo og i Trondheim.

 • Helle Wessel Andersson
  16.01.2019
  Yngre ruspasienter får lettere tilbakefall

  Hvilke variabler har mest å si for om en ruspasient ender opp med å ruse seg på nytt etter behandling? Helle Wessel Andersson har forsket på dette og funnet fire vesentlige faktorer. 

 • 19.09.2018
  Fikk Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for barn

  Psykiatrisk sykepleier fra St. Olav, Helga Melkeraaen, ble denne uken tildelt Kongens fortjenstmedalje for over mange år å ha gitt sårbare barn i familier med rusproblemer en stemme. Vi gratulerer!

 • Person holder i hjelm på fabrikk
  30.05.2018
  - Arbeid kan virke like godt som medisin

  Åtte jobbspesialister er ansatt på St. Olavs hospital. Sammen med NAV skal de skaffe pasienter innen rus og psykisk helsevern lønnet jobb som en del av behandlingen.

 • Solveig Klæbo Reitan holder foredrag
  04.06.2018
  – Mer forskning kommer pasientene til gode

  Stadig mer forskning innen rus og psykisk helsevern gjør at tilbudet til pasientene har blitt styrket, mener Kristin Smedsrud, klinikksjef for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital.

 • 13.08.2019
  Er du bipolar? Styr unna hasj!

  Mange mennesker med bipolare lidelser selvmedisinerer seg med cannabis. Forskning viser at rusmiddelet bare gjør dem sykere.

 • 04.09.2019
  Brukernes stemme skal frem

  Mennesker med rusutfordringer benytter rekke kommunale tilbud. Hvor fornøyd er de med disse tilbudene? Dette kartlegges nå over hele landet.

 • 06.09.2019
  Ruspasienter får regi på egen kartlegging

  Pasienter i rusbehandlingen ved St. Olavs får mer innflytelse gjennom nytt kartleggingsverktøy.

 • 01.10.2019
  Vil dokumentere psykisk langtidseffekt av trening

  Systematisk fysisk trening gir ruspasienter lengre liv. Men gir treningen også bedre rusmestring?

 • 04.10.2019
  Se film fra fagdag om Islandsmodellen

  Kom du deg ikke på fagdagen om Islandsmodellen i september? Her kan du se foredragene om hvordan det islandske samfunnet tok grep som effektivt reduserte ungdomsrusen på øya.

 • 16.10.2019
  Podcast om Motiverende intervju

  Har du lyst til å lære hvordan du motiverer noen til å endre destruktive vaner? Prøv dette podkurset.

 • 25.04.2019
  Gratulerer til Uteseksjonen i Oslo!

  Uteseksjonen i Oslo kommune er vinneren av Kommunerusprisen 2019.

 • 10.05.2019
  Vil starte overdoseopplæring av brukere

  - Vi har en del å jobbe med på dette området, sier ruskonsulent Ingrid Rostad Eriksen fra Skaun kommune. Hun deltok på KoRus’ workshop om overdosestrategi i mai.

 • 28.05.2019
  Nettverkssamling for rus- og psykisk helsearbeid 2019 i Namsos

  Her er et lite tilbakeblikk på noe av det nettverkssamlingen i Namsos hadde å by på.

 • 07.06.2019
  Ny europeisk narkotikarapport

  Rapporten «Trender og utviklinger» gir en oversikt over narkotikasituasjonen i Europa. Her finner du beslagstall, forsyning og bruk, folkehelseproblemer, narkotikapolitikk og tiltak.

 • 17.06.2019
  Rustrender i Trondheim våren 2019

  Rapporten Føre Var Trondheim 01/2019 beskriver utviklingen av rustrender fra oktober til mars 2019.

 • 03.12.2018
  Ny utgave av Rusfag

  Barn som pårørende er tema i siste utgave av bladet Rusfag.

 • 12.12.2018
  En trygg havn

  Når livet er tungt kan foreldrerollen fremstå som helt umulig. Ved Barnas Stasjon kan mammaer, pappaer og barn få hjelp.

 • 03.01.2019
  Taushetspliktens dilemma

  Det er behov for et tverrfaglig og praksisnært kompetanseløft rundt taushetsplikten.  Juristen alene kan ikke lenger dekke de behov fagfeltet etterspør.

 • Helle Wessel Andersson
  15.01.2019
  Yngre ruspasienter får lettere tilbakefall

  Hvilke variabler har mest å si for om en ruspasient ender opp med å ruse seg på nytt etter behandling? Helle Wessel Andersson har forsket på dette og funnet fire vesentlige faktorer. 

 • Utsnitt rapport om lokalt rusarbeid
  17.01.2019
  Hvordan jobbe rusmiddelforebyggende på lokalt nivå?

  Kommunen er en helt sentral aktør når det gjelder å begrense alkohol- og annen rusmiddelbruk. En fersk KoRus-rapport peker på hvilke virkemidler og handlingsrom kommunen har i dette arbeidet. 

 • Thomas Seltzer
  18.01.2019
  Klart for Ruskonferansen 2019

  For sjette gang i historien arrangeres den store nasjonale Ruskonferansen 24. og 25. april i Trondheim.

 • Nybakte foreldre. illustrasjonsbilde
  01.02.2019
  Tidlig Inn - for barnas skyld

  Det ufødte barnet og små barn trenger at noen fanger dem opp når foreldrene strever. Målgruppen for opplæringsprogrammet Tidlig Inn er kommunalt ansatte, deres ledere og fastleger som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre.

 • 15.11.2019
  Hva er god brukermedvirkning?

  Brukermedvirkning i rusforskning er et krav fra myndighetene. Men får brukerne alltid medvirke «på ordentlig»?

 • 19.11.2019
  Mobiltelefon kan vise fare for russprekk

  Kan mobilbruken din forutsi om du står i fare for å begynne å ruse deg på nytt etter behandling? Det forsker psykologspesialist Anders Forsmo Lauvsnes på.

 • 29.11.2019
  Populære nettverkssamlinger

  Tjenesteutøvere i kommunene deltok i stort monn på årets tre trønderske nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid.

 • 29.11.2019
  Rusfri på en, to...tolv

  Tolvtrinnsmodellen brukes relativt lite i rusbehandling i Norge. Ved St. Olavs forteller ruspasienter hvordan modellen bidrar til en rusfri hverdag.

 • 05.12.2019
  Store mangler innen rus og psykisk helse

  Fylkesmannen har presentert resultatene etter et egenvurderingstilsyn i 39 trønderske kommuner. Blant gjennomgående mangler er lav brukermedvirkning og utilstrekkelig samhandling mellom tjenestene.

 • 12.12.2019
  Rustrender høsten 2019

  KoRus Midts Føre Var-kartlegging av rustrendene i Trondheim siste halvår viser nedgang for heroin og alkohol. Bruken av kokain øker.

 • 05.02.2020
  Midler til «jobb på resept»

  Helsedirektoratet lyser ut midler til implementering av individuell jobbstøtte. Kommuner og helseforetak har frist til 1. mars om å søke.

 • 07.02.2020
  Storrøykere av cannabis er dårlige sjåfører

  En fersk amerikansk studie viser at de som røyker mye cannabis er dårligere til å kjøre bil enn andre. Debutalder for cannabis var den faktoren som mest påvirket kjøreevnene.

 • 15.04.2020
  Gående pårørendetilbud

  På tross av koronasituasjonen har pårørende til personer med rusutfordringer flere oppfølgingstilbud ved KoRus Midt. Et av dem er "walk and talk".

 • 15.04.2020
  Ressurser om barn som pårørende under koronapandemien

  Koronapandemien skaper familietid.  For noen barn innebærer dessverre denne tiden mer tid sammen med voksne som bruker rusmidler.

 • 21.04.2020
  Opplæringsvideo for brukerplankartlegging

  KoRus Midt har laget en instruksjonsvideo for kartleggere av rus og psykiske problemer blant tjenestemottakerne i kommunen.

 • 23.04.2020
  Rusarbeid under pandemien

  Koronakrisen bryter opp faste strukturer for oss alle. For mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse kan slike endringer være skjebnesvangre.

 • 30.04.2020
  En spesiell sorg

  Foreldrene til mennesker som dør av narkotikarelaterte årsaker savner oppsøkende hjelp til å takle situasjonen. Det viser den første studien fra END-prosjektet.

 • 04.05.2020
  Svekket tilbud til barn

  Tjenestene til barn og unge har blitt vesentlig endret under covid-19-pandemien

 • 05.05.2020
  Mer foreldrenærhet gir mindre ungdomsfyll

  Alkoholforbruket blant unge har sunket kraftig siden århundreskiftet. En ny nordisk studie peker på at en av årsakene er foreldre som følger bedre med.

 • 12.05.2020
  Rusmiddeltørke ga mer vold

  Uteseksjonen i Trondheim melder at det ble mer vold i rusmiljøet da samfunnet stengte ned på grunn av koronasituasjonen.

 • 20.05.2020
  Webinar om koronaffekten

  Hvordan har koronaepidemien påvirket alkoholforbruk, røyking og rustjenester? Dette er tema på det nordiske webinaret som arrangeres 2. juni.

 • 17.06.2020
  Rustrender våren 2020

  KoRus Midts Føre Var-kartlegging av rustrendene i Trondheim siste halvår viser at alkohol- og heroinforbruket øker.

 • 22.06.2020
  Fakta om rusmidler

  Oslo Universitetssykehus har utviklet en kunnskapsside om virkningsmekanismer og skadevirkninger ved de mest brukte rusmidlene i Norge.

 • 02.07.2020
  Tall på utsatte barn i Norge

  Flere barn og unge er sårbare nå enn før koronautbruddet. Blant de mest utsatte er barn i familier med rusproblemer eller psykiske lidelser.

Fant du det du lette etter?