De to første gruppene er klare til oppstart

-Planleggingen av prosjektet Hjernetrening har så langt gått veldig bra. Vi har allerede åtte deltakere klare til å være med på de to første treningsgruppene, sier prosjektleder Kari Risnes.

 

​Forskere ved St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus fikk i 2017 tildelt midler fra Norges Forskningsråd for å gjennomføre en studie der vi skal undersøke effekten av gruppebaserte treningsmetoder for kognitiv funksjon etter ervervet hjerneskade.

Hvem deltar i studien?

Aktuelle deltagere er mellom 10 og 18 år med eksekutive vansker etter hjernesvulst, hjerneinfeksjon eller hodeskade. Treningen består av samlinger på sykehuset der vi jobber i små grupper sammen med jevnaldrende med liknende vansker.

Deltakerne i studien skal også følges en tid etter hjernetreningen er gitt for å se om eventuell effekt holder seg over tid. 

De to første gruppene er klare for start

-Vi begynte å sende ut invitasjoner til mulige deltakere rett før jul, og vi kommer til å sende ut flere i løpet av den neste måneden. Vi gleder oss til å møte deltakerne og deres familier, samt snakke med de som lurer på om de kan delta, forteller Risnes.

Fredag 5. januar har prosjektet møte i Trondheim med brukergruppen. Informasjon og innspill som kommer fra dette møtet blir lagt ut på denne siden.