Datainnsamling

WebCRF3 er en internettbasert løsning for datainnsamling som egner seg for alt fra enkle små kliniske studier til multisenterstudier, både nasjonale og internasjonale. Mange typer studier kan ha nytte av løsningen. Det kan være registerstudier, legemiddelstudier og andre intervensjonsstudier, med eller uten randomisering.

En dame som sitter foran flere PC skjermer
WebCRF3 er en nettbasert løsning for datainnsamling i forskningsstudier. Studier blir opprettet i WebCRF3 og spørreskjemaer (CRF -Case Report Form) i studien blir lagt inn av en superbruker ved Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge. Registrering av pasientdata i løsningen gjøres av studiepersonell.

 

WebCRF3 har innebygd randomiseringsmodul, med eller uten blinding for studier som har behov for dette. Løsningen er brukt i en rekke land og godt egnet for internasjonale multisenterstudier. Små studier med få eller bare ett senter har også stort utbytte av å bruke den. Audit trail, egen modul for monitorering og registrering og sporing av Adverse Events (AE) i samsvar med GCP (Good Clinical Practice) finnes også i WebCRF3.

 

Ferdiginnsamlete data blir utlevert i SPSS format. Bruk av WebCRF3 er gratis for studier som utgår fra Helse-Midt og MH fakultetet ved NTNU.

 

Fant du det du lette etter?