Tourettes syndrom

Tourettes syndrom  (helsenorge.no)

Hva er Tourettes syndrom  (Norsk Tourette forening)

Diagnose og behandling (Norsk Tourette forening)

HRT - Ticskontrollerende behandling (Norsk Tourette forening)

FOR BARN

Film: Jonas har Tourettes syndrom (NRK Super)

FOR LÆRERE

Kartlegging av "triggere". Tvang, tics, raseri, sinne (Veiledere for lærere)

Hva er Tourettes syndrom? (Oslo universitetssykehus)

For Pedagogisk-psykologisk tjeneste: Hva er Tourettes syndrom? (Oslo universitetssykehus)

Undervisningsprogrammet Venn1 (Mental Helse)

BRUKERORGANISASJONER

Norsk Tourette Forening (NTF)

Vårres Regionalt Brukerstyrte Senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

KURS:

Dagskurs "Barn og unge med Tourettes syndrom". Arrangert av LMS ved BUP-klinikk.

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat.

Hva med meg? Kurs for aleneforeldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat. 

STØTTEORDNINGER:

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien? (Hefte fra Helsedirektoratet)

Pårørende (Helsenorge.no)

Informasjonsmøter om støtteordning, rettigheter og muligheter - i regi av BUP-klinikk 

LITTERATURTIPS:

Litteraturtips Tourette Syndrom

INFORMATION IN ENGLISH: 

Information in English (Helsenorge.no)