AD/HD

Informasjon og aktuelle lenker.

AD/HD: hva er det? (Helsenorge.no)

AD/HD: hvilken behandling virker? (Helsebiblioteket.no)

AD/HD hos tenåringer (Janssen)

AD/HD hos jenter (ADHD Norge)

AD/HD hos voksne (Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi)

Å snakke om AD/HD, med helsepersonell, lærere og familien (Janssen)

Barn og unge med ADHD - Info til foreldre og foresatte (ADHD Norge)

 

Søvnproblemer hos barn (Helsenorge.no)

Melatoninbehandling av søvnproblemer (Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus)

 

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse (Helsedirektoratet)

FOR BARN:

Velkommen til BUP (barn)

Film: Mathilde – sånn er jeg og sånn er det (jente 9 år) (Bufdir)

Hefte: - Du er klok som en bok, Line  AD/HD med hovedvekt på uoppmerksomhet (Janssen)

Hefte: - Klart jeg er smart! sier Martin AD/HD av kombinert type med uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet (Janssen) 

FOR UNGDOM:

Velkommen til BUP (ungdom)

Portrett av en tenåring (Janssen)

Film: Tenåringer med ADHD (Janssen) 

FOR SØSKEN:

Hefte: - Til deg som har søsken med ADHD (Janssen)

Søskengruppe ved BUP-klinikk

FOR LÆRERE:

Til lærere: om ADHD (ADHD Norge)

Pedagogiske tiltak for barn med ADHD (Utdanningsforskning.no)

Informasjon fra Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste)

Venn1 - ungdom og psykisk helse - undervisningsprogram (Mental Helse) 

KURS:

Dagskurs "Barn og unge med ADHD". Arrangert av LMS ved BUP-klinikk.

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat.

Hva med meg? Kurs for aleneforeldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat. 

STØTTEORDNINGER:

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien? (Hefte fra Helsedirektoratet)

Pårørende (Helsenorge.no)

Informasjonsmøter om støtteordning, rettigheter og muligheter - i regi av BUP-klinikk 

BRUKERORGANISASJONER:

ADHD Norge

Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Mental Helse Ungdom 

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

LITTERATURTIPS:

Litteraturtips ADHD

INFORMATION IN ENGLISH: 

Information in English (Helsenorge.no)

Aktuelle kurs

Støtteordninger, lærings- og mestringskurs

Informasjonsmøte om støtteordninger, rettigheter og muligheter for foreldre/foresatte til barn og unge ved BUP-klinikk.

Se flere faste arrangementer ()