HelsaMi

Temporær pacemaker

En temporær pacemaker brukes hos pasienter som er innlagt på sykehus med ekstrem lav puls. Via en blodåre legges det en ledning til hjertet som koples til et pacemakerapparat utenfor kroppen. Ved langsom puls, gir den temporære pacemakeren elektriske signaler som får hjertet til å slå hurtigere. Pacemakerledninger legges også i forbindelse med en hjerteoperasjon, som oftest legges det da 2-4 ledninger utenpå selve hjertemuskelen.