Redusert luktesans

Behandlingsprogram, Øre-nese-hals

Årsaken til redusert luktesans varierer. Lukteevnen kan være midlertidig borte ved forkjølelse, den kan variere med grad av nesepolypper (utvekster eller utposninger i nesens slimhinne), reduseres permanent etter hodeskade og endre kvalitet etter influensa. Luktesansen svekkes også med alderen og ved nevrologiske tilstander som Alzheimer og Parkinson. Mulig behandling inkluderer kortisontabletter/-nesespray, luktetrening og operasjon. Om en dårlig fungerende luktenerve kan normaliseres, avhenger av årsak til at den ble borte.

Henvisning og vurdering

Henvisningen prioriteres av lege som vurderer om du får tilbud om behandling ved sykehuset eller ikke. Det er et mål at de fleste pasienter med redusert luktesans skal starte behandling innen 6 måneder etter at henvisningen er mottatt ved sykehuset. Legen vurderer om du trenger raskere behandling. Første kontakt med lege er oftest tilstrekkelig for både utredning og start av behandling.

Når du kommer til øre-nese-hals poliklinikk blir du spurt om du vil bli inkludert i et lokalt kvalitetsregister for pasienter med redusert luktesans. Du får muntlig og skriftlig informasjon om Lukteregisteret og du må fylle ut et spørreskjema. Deltakelse i Lukteregisteret er frivillig.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Krav til Henvisning til Øre-nese-hals-avdeling for utredning av redusert luktesans

Pasientindentifikasjon

 • Fødsels- og personnunmmer
 • Adresse
 • Mobiltelefonnummer

Beskrivelse av problemstilling

 • Traume/skade; når oppstått skade?
 • Neselidelse; nyoppstått? 
 • Infeksjon

Tidligere sykehistorie

 • Faste medisiner
 • Allergier
 • Allmen-, psykisk- og fysisk tilstand

1. Utredning

Pasienter med endret luktesans skal gjennomføre luktetest, og det er helsepersonell som utfører testen. Den er helt smertefri, men krever konsentrasjon. Legen undersøker nesen din med lysstav, og det er ikke smertefullt.

Dersom du er henvist pga isolert redusert luktesans, vil det bli gjort en omfattende lukttest på deg for å kartlegge dine lukteevner. Sykepleier ved øre-nese-hals-poliklinikk utfører luktetesten som tar ca. 45 minutter. Etter gjennomført luktetest blir du undersøkt av lege. Dette tar omlag 20 minutter.

 

Les mer om Omfattende luktetest

Omfattende luktetest

Omfattende luktetest kartlegger 3 ulike aspeker ved dine evner til å kjenne lukt. Denne testen blir brukt i utredning av pasienter med redusert luktesans.

Luktetesten vi bruker ved Øre-nese-hals-avdelingen på St. Olavs Hospital heter Sniffin Sticks. 

 1. Før

  Det kreves ingen forberedelser til denne undersøkelsen.

 2. Under

  Ved omfattende luktetest blir du bedt om å sitte stille, og bli presentert for tre sett med luktepenner. Det er tre delmålinger i denne testen.

  I første del av den fulle testen finner vi din terskel for butanol. Du presenteres for luktepenner med stigende konsentrasjon av butanol til vi finner din lukteterskel. Du må gjette selv om du ikke kjenner noen lukt.

  I andre del finner vi din evne til å diskriminere mellom lukter. Du blir presentert for tre og tre luktepenner. To lukter det samme, den tredje er avvikende. Du skal angi den som lukter forskjellig. Du må gjette selv om du ikke kjenner noen forskjell i lukt.

  I tredje og siste delmåling finner vi din evne til å identifisere lukter. Her finner vi din evne til å identifisere 16 ulike lukter. For hver luktepenn du blir presentert for, får du fire valgalternativer. Bare et av alternativene avbilder riktig lukt. Du må gjette selv om du ikke kjenner hvilken lukt det er.

 3. Etter

  Etter undersøkelsen får du vite resultatet. Det legger føringer for videre behandling.

Vær oppmerksom

Det er ingen risikoforhold eller komplikasjoner forbundet med denne undersøkelsen.

Gå til Omfattende luktetest

Om du vurderes for kirurgi i nese/bihuler, og det blir konkludert med at operasjon er det beste behandlingsvalget, skal du gjennom en enkel luktetest dersom luktesansen er påvirket. Den enkle luktetseten tar kun 5 minutter og gjennomføres rett etter legeundersøkelsen.

Les mer om Enkel luktetest (screening)

Enkel luktetest (screening)

Enkel luktetest er en test hvor vi kan screene dine evner til å kjenne lukt. Denne testen brukes på de pasienter som skal neseopereres, som angir at det har redusert luktesans.

Luktetesten vi bruker ved Øre-nese-hals-avdelingen på St. Olavs Hospital heter Sniffin Sticks. 

 1. Før

  Denne undersøkelsen krever ingen forberedelser.

 2. Under

  Dette er en undersøkelse hvor vi kartlegger din evne til å identifisere 12 ulike lukter. Du får lukte på 12 penner med ulike lukter. For hver penn du lukter på får du fire alternativer hvorav bare et alternativ er riktig. Du må gjette selv om du ikke kjenner hvilken lukt det er. 

 3. Etter

  Når testen er fullført vil du få vite resultatet. Det vil være førende for videre behandling.

Gå til Enkel luktetest (screening)

Ved behov vil det også tas en allergitest av deg. Allergitesten tar ca 20 minutter.

Les mer om Allergitest

Allergitest

 

Prikktest er en allergitest som kan bidra til å avklare om du er allergisk for ulike stoffer. Testen kan vise om det blir en reaksjon i huden når det legges på forskjellige dråper som inneholder stoffer som folk ofte reagerer på, for eksempel egg, melk, bjørk og gress.

 Prikktest (allergitest)
Foto: Colourbox
 1. Før

   

  • Ved prikktest skal du ikke ha brukt antihistaminer den siste uken før testen. Eksempler på slike medisiner kan være: Cetirizin, Aerius, Xyzal, Zyrtec, Phenamin og Loratadin.
  • Du skal ikke ha brukt kortison (mer enn 10 mg prednisolon) 24 timer før testen.
  • Du må være frisk undersøkelsesdagen, ikke ha forkjølelse, febertilstander eller lignende.
  • Unngå bruk av bodylotion på armene undersøkelsesdagen.
  • Hvis du bruker astmamedisiner, skal de brukes som vanlig, også på undersøkelsesdagen.

 2. Under

   

  Prikktesten utføres på underarmens innside. En dråpe av de aktuelle stoffene som du kan reagere på, legges med 1-2 cm mellomrom på huden. Etter at dråpene er på plass gjør vi et lite stikk gjennom hver dråpe og ned i huden. Dette er ikke vondt og det er sjelden at det sees blod, da stikket er kun gjennom hudens overflate.

  Dråpene fjernes med et papir, og etter 15 minutter kan vi lese av resultatene. Hvis du reagerer på noen av stoffene, vil det vises på huden din ved at det blir hvitaktig vable med litt rødhet rundt. Det kan også klø.

 3. Etter

   

  Eventuelle vabler, rødhet og kløe fra de forskjellige dråpene forsvinner oftest i løpet av 1-2 timer. Hvis det klør mye kan vi smøre på litt krem som demper dette.

Vær oppmerksom

 

I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå alvorlig allergisk reaksjon på prikktest. Dette skjer i så fall under testen, og det blir håndtert av helsepersonell.

Gå til Allergitest

 

2. Behandling

Resultatet av luktetesten vil bestemme hvilken type behandling som vil være best for deg.

Om du kommer på grunn av redusert luktesans alene
skal du gjennom en omfattende luktetest som tar ca. 45 minutter. Etter undersøkelse og samtale med legen vil du tilbys en 10 dagers tablettkur med kortison, og 4 - 6 måneders luktetrening. Om tablettkuren bedrer lukteevnen, vil du tilbys resept på kortison nesespray.

Om du skal neseopereres, og har redusert luktesans
skal du gjennom en enkel luktetest. Operasjonen vil kunne bedre luktesansen, ofte i kombinasjon med medikamenter.

Les mer om Operasjon nesepolypper og/eller bihulebetennelse

Operasjon nesepolypper og/eller bihulebetennelse

Målet for operasjonen er å åpne opp slik at nese og bihuler blir ventilert. Dette vil medføre at du puster bedre med nesen, det blir mindre snørr/slim i nesen, presset i bihulene blir mindre og luktesansen vil bli bedre for en del pasienter. I tillegg vil du få mindre plager med bihulebetennelser. Forventet effekt av inngrepet vil merkes av de fleste allerede etter 2-4 uker.

 1. Før

  Faste

  Dagen før operasjonen skal du faste fra midnatt. Det betyr at du ikke skal spise, røyke, bruke snus, ta drops eller tygge tyggegummi etter kl. 24.00. Vann og klare væsker (saft, kaffe/te uten melk) kan tas frem til 2 timer før oppmøtetidspunkt. Tannpuss skal du utføre som vanlig.

  Ved operasjon i lokalbedøvelse behøver du ikke å faste.


  Smertestillende før du kommer til operasjon

  For å gi deg den best mulige smertebehandling, ber vi deg ta 3 tabletter Paracetamol (500 mg/stk) eller Pinex (500 mg/stk) en time før oppmøte på sykehuset. Dette fås reseptfritt på apoteket. Tas med ½ glass vann. All informasjon om forberedelser, operasjon og oppfølging vil du få både muntlig og skriftlig.

 2. Under

  Operasjonen utføres vanligvis dagkirurgisk, det vil si at du reiser hjem samme dag som du er operert. Kirurgen setter inn et endoskop, en liten tube med en forstørrende linse eller lite kamera, inn i neseborene og guider den inn til der hvor åpningene til bihulene er, og der hvor eventuelle polyppene sitter. Det blir brukt små instrumenter for å fjerne bein, slimhinne/polypper og andre hindringer som blokkerer bihulene.

  Operasjonen tar mellom 1-2 timer og du observeres i ca. 2 timer etterpå.

 3. Etter

  De fleste som blir operert for nesepolypper og/eller kronisk bihulebetennelse, vil ha en liten tampong i et/begge nesebor når de våkner. Disse fjernes på første kontroll etter operasjonen, vanligvis etter 2 - 5 dager. I noen tilfeller brukes tamponger sin løser seg opp av seg selv, og som da ikke trengs å fjernes.

  Transport etter operasjonen

  Etter operasjonen må du sørge for at du har transport hjem. Du kan ikke kjøre bil selv denne dagen.

  Kriterier for utskrivning

  Du observeres på sykehuset til tilstanden din tilsier at du kan reise hjem.

  Antatt behov for sykmelding

  Sykmeldingsbehovet er ca. 5 -10 dager, men avhenger av yrke og hvilken jobb du har.

Vær oppmerksom

Komplikasjoner forekommer sjelden. Litt blodsiv fra nesen er normalt de første 12 dagene etter operasjonen. 1 av 100 pasienter kan få større blødninger, og det er da viktig at det tas direkte kontakt med Øre-nese-halsavdelingen. Eventuelt akuttmedisinsk nødnummer 113.  

Infeksjon kan forekomme hos ca. 2-5 % av pasientene, og da kjennes dette gjerne som en akutt bihulebetennelse. Symptomer på infeksjon kan være økende smerte, hevelse og feber.

Svært sjelden (1 av 1000) kan det oppstå synsforstyrrelse eller skade på øyet i forbindelse med operasjonen. På grunn av at bihulene ligger svært nær hjernen, kan det forekomme lekkasje av hjernevæske (1 av 200-500). Hvis det skulle skje, må det opereres på nytt for å lukke lekkasjen.

Gå til Operasjon nesepolypper og/eller bihulebetennelse


 Illustrasjonsfoto av hvordan nesen ser ut innvendig.

3. Oppfølging

Om du har redusert luktesans alene
gjentas den omfattende luktetesten etter 6 måneder. Deretter avsluttende kontroll med omfattende luktetest 18 måneder etter oppstart av behandling. Det er viktig med tidsaspektet fordi vi vet at luktenerven kan tilbakedannes og normalisere sin funksjon, men at dette kan ta lang tid.

Om du skal neseopereres, og har redusert luktesans
vil den enkle luktetesten gjentas 6 måneder etter operasjonen.


 

For fagfolk

Fullstendig beskrivelse av pasientforløpet for redusert luktesans

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontakt

Avdeling for øre-nese-hals
Telefon
72576131 (Ekspedisjon) 72576115 (Inntakskontor operasjon/innleggelse) - Fax: 72574973
Telefontid 08.00-11.00 - Callback utenom telefontid
E-post
Programansvarlig
Mette Bratt
Nevrosenteret
Besøksadresse
Harald Hardrådes gate 5(Google maps)
7030 Trondheim

Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse. Se under.
Skriv navnet på mottaker/avdeling/person og legg til denne postadressen:

​St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Sykkelparkering Øya

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs Hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs Hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

Blomster

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

Butikk

Butikker ved sykehusområdet på Øya:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i Klostergata 46

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14.

Åpningstider: 08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim.

Rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.