Redusert luktesans

Behandlingsprogram, Øre-nese-hals

Årsaken til redusert luktesans varierer. Lukteevnen kan være midlertidig borte ved forkjølelse, den kan variere med grad av nesepolypper (utvekster eller utposninger i nesens slimhinne), reduseres permanent etter hodeskade og endre kvalitet etter influensa. Luktesansen svekkes også med alderen og ved nevrologiske tilstander som Alzheimer og Parkinson. Mulig behandling inkluderer kortisontabletter/-nesespray, luktetrening og operasjon. Om en dårlig fungerende luktenerve kan normaliseres, avhenger av årsak til at den ble borte.

Henvisning og vurdering

Henvisningen prioriteres av lege som vurderer om du får tilbud om behandling ved sykehuset eller ikke. Det er et mål at de fleste pasienter med redusert luktesans skal starte behandling innen 6 måneder etter at henvisningen er mottatt ved sykehuset. Legen vurderer om du trenger raskere behandling. Første kontakt med lege er oftest tilstrekkelig for både utredning og start av behandling.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Krav til Henvisning til Øre-nese-hals-avdeling for utredning av redusert luktesans

Pasientindentifikasjon

 • Fødsels- og personnunmmer
 • Adresse
 • Mobiltelefonnummer

Beskrivelse av problemstilling

 • Traume/skade; når oppstått skade?
 • Neselidelse; nyoppstått? 
 • Infeksjon

Tidligere sykehistorie

 • Faste medisiner
 • Allergier
 • Allmen-, psykisk- og fysisk tilstand

1. Utredning

Pasienter med endret luktesans skal gjennomføre luktetest, og det er helsepersonell som utfører testen. Den er helt smertefri, men krever konsentrasjon. Legen undersøker nesen din med lysstav, og det er ikke smertefullt.

Dersom du er henvist pga isolert redusert luktesans, vil det bli gjort en omfattende lukttest på deg for å kartlegge dine lukteevner. Sykepleier ved øre-nese-hals-poliklinikk utfører luktetesten som tar i underkant av en time. Etter gjennomført luktetest blir du undersøkt av lege. Dette tar omlag 20 minutter.

 

Les mer om  Omfattende luktetest

Omfattende luktetest

Omfattende luktetest kartlegger 3 ulike aspeker ved dine evner til å kjenne lukt. Denne testen blir brukt i utredning av pasienter med redusert luktesans.

Luktetesten vi bruker ved Øre-nese-hals-avdelingen på St. Olavs Hospital heter Sniffin Sticks. 

1. Før

Det kreves ingen forberedelser til denne undersøkelsen.

2. Under

Ved omfattende luktetest blir du bedt om å sitte stille, og bli presentert for tre sett med luktepenner. Det er tre delmålinger i denne testen.

I første del av den fulle testen finner vi din terskel for butanol. Du presenteres for luktepenner med stigende konsentrasjon av butanol til vi finner din lukteterskel. Du må gjette selv om du ikke kjenner noen lukt.

I andre del finner vi din evne til å diskriminere mellom lukter. Du blir presentert for tre og tre luktepenner. To lukter det samme, den tredje er avvikende. Du skal angi den som lukter forskjellig. Du må gjette selv om du ikke kjenner noen forskjell i lukt.

I tredje og siste delmåling finner vi din evne til å identifisere lukter. Her finner vi din evne til å identifisere 16 ulike lukter. For hver luktepenn du blir presentert for, får du fire valgalternativer. Bare et av alternativene avbilder riktig lukt. Du må gjette selv om du ikke kjenner hvilken lukt det er.

3. Etter

Etter undersøkelsen får du vite resultatet. Det legger føringer for videre behandling.

Vær oppmerksom

Det er ingen risikoforhold eller komplikasjoner forbundet med denne undersøkelsen.

Nevrosenteret
Besøksadresse
Harald Hardrådes gate 5 (Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800
mandag - søndag Hele døgnet
Avdeling for øre-nese-hals
Telefon
72 57 61 31 (Ekspedisjon) 72 57 61 15 (Inntakskontor operasjon/innleggelse) - Fax: 72 57 49 73
Telefontid 08.00-11.00 - Callback utenom telefontid
E-post
Postadresse

St. Olavs Hospital
Avdeling for øre-nese-hals
Postboks 3250 - Sluppen
7006 Trondheim

Omfattende luktetest

Om du vurderes for kirurgi i nese/bihuler, og det blir konkludert med at operasjon er det beste behandlingsvalget, skal du gjennom en enkel luktetest dersom luktesansen er påvirket. Den enkle luktetseten tar kun 5 minutter og gjennomføres rett etter legeundersøkelsen.

Les mer om  Enkel luktetest (screening)

Enkel luktetest (screening)

Enkel luktetest er en test hvor vi kan screene dine evner til å kjenne lukt. Denne testen brukes på de pasienter som skal neseopereres, som angir at det har redusert luktesans.

Luktetesten vi bruker ved Øre-nese-hals-avdelingen på St. Olavs Hospital heter Sniffin Sticks. 

1. Før

Denne undersøkelsen krever ingen forberedelser.

2. Under

Dette er en undersøkelse hvor vi kartlegger din evne til å identifisere 12 ulike lukter. Du får lukte på 12 penner med ulike lukter. For hver penn du lukter på får du fire alternativer hvorav bare et alternativ er riktig. Du må gjette selv om du ikke kjenner hvilken lukt det er. 

3. Etter

Når testen er fullført vil du få vite resultatet. Det vil være førende for videre behandling.

Nevrosenteret
Besøksadresse
Harald Hardrådes gate 5 (Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800
mandag - søndag Hele døgnet
Avdeling for øre-nese-hals
Telefon
72 57 61 31 (Ekspedisjon) 72 57 61 15 (Inntakskontor operasjon/innleggelse) - Fax: 72 57 49 73
Telefontid 08.00-11.00 - Callback utenom telefontid
E-post
Postadresse

St. Olavs Hospital
Avdeling for øre-nese-hals
Postboks 3250 - Sluppen
7006 Trondheim

Ved behov vil det også tas en allergitest av deg. Allergitesten tar ca 20 minutter.

Les mer om  Allergitest

Allergitest

 

Prikktest er en allergitest som kan bidra til å avklare om du er allergisk for ulike stoffer. Testen kan vise om det blir en reaksjon i huden når det legges på forskjellige dråper som inneholder stoffer som folk ofte reagerer på, for eksempel egg, melk, bjørk og gress.

 Prikktest (allergitest)
Foto: Colourbox

1. Før

 

 • Ved prikktest skal du ikke ha brukt antihistaminer den siste uken før testen. Eksempler på slike medisiner kan være: Cetirizin, Aerius, Xyzal, Zyrtec, Phenamin og Loratadin.
 • Du skal ikke ha brukt kortison (mer enn 10 mg prednisolon) 24 timer før testen.
 • Du må være frisk undersøkelsesdagen, ikke ha forkjølelse, febertilstander eller lignende.
 • Unngå bruk av bodylotion på armene undersøkelsesdagen.
 • Hvis du bruker astmamedisiner, skal de brukes som vanlig, også på undersøkelsesdagen.

2. Under

 

Prikktesten utføres på underarmens innside. En dråpe av de aktuelle stoffene som du kan reagere på, legges med 1-2 cm mellomrom på huden. Etter at dråpene er på plass gjør vi et lite stikk gjennom hver dråpe og ned i huden. Dette er ikke vondt og det er sjelden at det sees blod, da stikket er kun gjennom hudens overflate.

Dråpene fjernes med et papir, og etter 15 minutter kan vi lese av resultatene. Hvis du reagerer på noen av stoffene, vil det vises på huden din ved at det blir hvitaktig vable med litt rødhet rundt. Det kan også klø.

3. Etter

 

Eventuelle vabler, rødhet og kløe fra de forskjellige dråpene forsvinner oftest i løpet av 1-2 timer. Hvis det klør mye kan vi smøre på litt krem som demper dette.

Vær oppmerksom

 

I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå alvorlig allergisk reaksjon på prikktest. Dette skjer i så fall under testen, og det blir håndtert av helsepersonell.

Nevrosenteret
Besøksadresse
Harald Hardrådes gate 5 (Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800
mandag - søndag Hele døgnet
Avdeling for øre-nese-hals
Telefon
72 57 61 31 (Ekspedisjon) 72 57 61 15 (Inntakskontor operasjon/innleggelse) - Fax: 72 57 49 73
Telefontid 08.00-11.00 - Callback utenom telefontid
E-post
Postadresse

St. Olavs Hospital
Avdeling for øre-nese-hals
Postboks 3250 - Sluppen
7006 Trondheim

Allergitest

 

2. Behandling

Resultatet av luktetesten vil bestemme hvilken type behandling som vil være best for deg.

Om du kommer på grunn av redusert luktesans alene
skal du gjennom en omfattende luktetest som tar ca. 1 time. Etter undersøkelse og samtale med legen vil du tilbys en 10 dagers tablettkur med kortison, og 3 måneders luktetrening. Om tablettkuren bedrer lukteevnen, vil du tilbys resept på kortison nesespray.

Om du skal neseopereres, og har redusert luktesans
skal du gjennom en enkel luktetest. Operasjonen vil kunne bedre luktesansen, ofte i kombinasjon med medikamenter.


 

3. Oppfølging

Om du har redusert luktesans alene
gjentas den omfattende luktetesten etter 6 måneder. Deretter avsluttende kontroll med omfattende luktetest og legebesøk 18 måneder etter oppstart av behandling. Det er viktig med tidsaspektet fordi vi vet at luktenerven kan tilbakedannes og normalisere sin funksjon, men at dette kan ta lang tid.

Om du skal neseopereres, og har redusert luktesans
vil den enkle luktetesten gjentas 6 måneder etter operasjonen.


 

For fagfolk

Fullstendig beskrivelse av pasientforløpet for redusert luktesans

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontakt

Avdeling for øre-nese-hals
Telefon
72 57 61 31 (Ekspedisjon) 72 57 61 15 (Inntakskontor operasjon/innleggelse) - Fax: 72 57 49 73
Telefontid 08.00-11.00 - Callback utenom telefontid
E-post
Postadresse

St. Olavs Hospital
Avdeling for øre-nese-hals
Postboks 3250 - Sluppen
7006 Trondheim

Programansvarlig
Mette Bratt
Nevrosenteret
Besøksadresse
Harald Hardrådes gate 5(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800
mandag - søndag Hele døgnet

Kart

Kart over Øya

Parkering Øya

Kart over parkering (PDF)

 

Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune. Mer informasjon her:

https://trondheimparkering.no/parkering/st-olavs-hospital 

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse. Se under.
Skriv navnet på mottaker/avdeling/person og legg til denne postadressen:

​St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Sykkelparkering Øya

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs Hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs Hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

Blomster

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

Butikk

Butikker ved sykehusområdet på Øya:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i Klostergata 46

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14.

Åpningstider: 08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim.

Rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk

Kundesenter

St. Olavs Driftsservice Kundesenter

 • ​Telefon 06750 (døgnåpent)
 • Besøksadresse: Forsyningssenteret, 1. etg, Øya, Trondheim
 • E-post: kundesenter@driftsservice.no
 • Åpningstider skranke: Mandag-fredag 07:00-15:30.

Mandag-Fredag 07:00-15:00.

Kunst - "Visuelle vitaminer"

Kunstsamlingen ved St. Olavs hospital, Øya, er Norges største utenfor museumsinstitusjonene, når det gjelder antall verk og budsjett.

Visuelle vitaminer

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene.

Mat og servering

Det er flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men flere poliklinikker, inntakskontor, og noen laboratorier har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Hva er callback?

Callback innebærer at telefontjenesten er åpen for publikum hele døgnet, slik at du som innringer alltid får gitt din beskjed uavhengig av åpningstider.

Ha fødselsnummeret klart før du ringer

Vi ber deg om å ha fødselsnummeret på 11 siffer klart før du ringer. Dette er frivillig, men vil være til stor hjelp når vi skal ringe deg tilbake. Dersom du ringer på vegne av andre, for eksempel egne barn, er det barnets fødselsnummer du skal oppgi.

Du kan ringe inn din beskjed når som helst på døgnet

Du kan ringe avdelingen når det passer deg best.

Hvis du har time på én av avdelingene og vet at du ikke kan møte til avtalt tid, er det en fordel at du varsler i så god tid som mulig. Da har avdelingen en mulighet til å innkalle andre pasienter slik at  timen ikke blir stående ledig.

Betaling for ikke å møte

Varsel om at du ikke kan benytte timen må gjøres senest 24 timer før avtalen. Avbestilling senere enn 24 timer før avtalen medfører et gebyr på 640 kroner (i 2016).  

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.