Øre-nese-hals

Redusert luktesans

Årsaken til redusert luktesans varierer. Lukteevnen kan være midlertidig borte ved forkjølelse, den kan variere med grad av nesepolypper (utvekster eller utposninger i nesens slimhinne), reduseres permanent etter hodeskade og endre kvalitet etter influensa. Luktesansen svekkes også med alderen og ved nevrologiske tilstander som Alzheimer og Parkinson. Mulig behandling inkluderer kortisontabletter/-nesespray, luktetrening og operasjon. Om en dårlig fungerende luktenerve kan normaliseres, avhenger av årsak til at den ble borte.

Innledning

Henvisning og vurdering

Henvisningen prioriteres av lege som vurderer om du får tilbud om behandling ved sykehuset eller ikke. Det er et mål at de fleste pasienter med redusert luktesans skal starte behandling innen 6 måneder etter at henvisningen er mottatt ved sykehuset. Legen vurderer om du trenger raskere behandling. Første kontakt med lege er oftest tilstrekkelig for både utredning og start av behandling.

Når du kommer til øre-nese-hals poliklinikk blir du spurt om du vil bli inkludert i et lokalt kvalitetsregister for pasienter med redusert luktesans. Du får muntlig og skriftlig informasjon om Lukteregisteret og du må fylle ut et spørreskjema. Deltakelse i Lukteregisteret er frivillig.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Krav til Henvisning til Øre-nese-hals-avdeling for utredning av redusert luktesans

Pasientindentifikasjon

 • Fødsels- og personnunmmer
 • Adresse
 • Mobiltelefonnummer

Beskrivelse av problemstilling

 • Traume/skade; når oppstått skade?
 • Neselidelse; nyoppstått? 
 • Infeksjon

Tidligere sykehistorie

 • Faste medisiner
 • Allergier
 • Allmen-, psykisk- og fysisk tilstand

Utredning

Varighet på utredning: ca. 65 minutter

Pasienter med endret luktesans skal gjennomføre luktetest, og det er helsepersonell som utfører testen. Den er helt smertefri, men krever konsentrasjon. Legen undersøker nesen din med lysstav, og det er ikke smertefullt.

Dersom du er henvist pga isolert redusert luktesans, vil det bli gjort en omfattende lukttest på deg for å kartlegge dine lukteevner. Sykepleier ved øre-nese-hals-poliklinikk utfører luktetesten som tar ca. 45 minutter. Etter gjennomført luktetest blir du undersøkt av lege. Dette tar omlag 20 minutter.

 

Les mer om Omfattende luktetest

Omfattende luktetest

Omfattende luktetest kartlegger 3 ulike aspeker ved dine evner til å kjenne lukt. Denne testen blir brukt i utredning av pasienter med redusert luktesans.

Luktetesten vi bruker ved Øre-nese-hals-avdelingen på St. Olavs Hospital heter Sniffin Sticks.

 1. Før

  Det kreves ingen forberedelser til denne undersøkelsen.

 2. Under

  Ved omfattende luktetest blir du bedt om å sitte stille, og bli presentert for tre sett med luktepenner. Det er tre delmålinger i denne testen.

  I første del av den fulle testen finner vi din terskel for butanol. Du presenteres for luktepenner med stigende konsentrasjon av butanol til vi finner din lukteterskel. Du må gjette selv om du ikke kjenner noen lukt.

  I andre del finner vi din evne til å diskriminere mellom lukter. Du blir presentert for tre og tre luktepenner. To lukter det samme, den tredje er avvikende. Du skal angi den som lukter forskjellig. Du må gjette selv om du ikke kjenner noen forskjell i lukt.

  I tredje og siste delmåling finner vi din evne til å identifisere lukter. Her finner vi din evne til å identifisere 16 ulike lukter. For hver luktepenn du blir presentert for, får du fire valgalternativer. Bare et av alternativene avbilder riktig lukt. Du må gjette selv om du ikke kjenner hvilken lukt det er.

 3. Etter

  Etter undersøkelsen får du vite resultatet. Det legger føringer for videre behandling.

Vær oppmerksom

Det er ingen risikoforhold eller komplikasjoner forbundet med denne undersøkelsen.

Gå til Omfattende luktetest

Avdeling
Avdeling for øre-nese-hals
Sted
Nevrosenteret

Om du vurderes for kirurgi i nese/bihuler, og det blir konkludert med at operasjon er det beste behandlingsvalget, skal du gjennom en enkel luktetest dersom luktesansen er påvirket. Den enkle luktetseten tar kun 5 minutter og gjennomføres rett etter legeundersøkelsen.

Les mer om Enkel luktetest (screening)

Enkel luktetest (screening)

Enkel luktetest er en test hvor vi kan screene dine evner til å kjenne lukt. Denne testen brukes på de pasienter som skal neseopereres, som angir at det har redusert luktesans.

Luktetesten vi bruker ved Øre-nese-hals-avdelingen på St. Olavs Hospital heter Sniffin Sticks.

 1. Før

  Denne undersøkelsen krever ingen forberedelser.

 2. Under

  Dette er en undersøkelse hvor vi kartlegger din evne til å identifisere 12 ulike lukter. Du får lukte på 12 penner med ulike lukter. For hver penn du lukter på får du fire alternativer hvorav bare et alternativ er riktig. Du må gjette selv om du ikke kjenner hvilken lukt det er.

 3. Etter

  Når testen er fullført vil du få vite resultatet. Det vil være førende for videre behandling.

Gå til Enkel luktetest (screening)

Avdeling
Avdeling for øre-nese-hals
Sted
Nevrosenteret

Ved behov vil det også tas en allergitest av deg. Allergitesten tar ca 20 minutter.

Les mer om Allergitest

Allergitest

 

Prikktest er en allergitest som kan bidra til å avklare om du er allergisk for ulike stoffer. Testen kan vise om det blir en reaksjon i huden når det legges på forskjellige dråper som inneholder stoffer som folk ofte reagerer på, for eksempel egg, melk, bjørk og gress.

Prikktest (allergitest)
Foto: Colourbox
 1. Før

  • Ved prikktest skal du ikke ha brukt antihistaminer den siste uken før testen. Eksempler på slike medisiner kan være: Cetirizin, Aerius, Xyzal, Zyrtec, Phenamin og Loratadin.
  • Du skal ikke ha brukt kortison (mer enn 10 mg prednisolon) 24 timer før testen.
  • Du må være frisk undersøkelsesdagen, ikke ha forkjølelse, febertilstander eller lignende.
  • Unngå bruk av bodylotion på armene undersøkelsesdagen.
  • Hvis du bruker astmamedisiner, skal de brukes som vanlig, også på undersøkelsesdagen.

 2. Under

  Prikktesten utføres på underarmens innside. En dråpe av de aktuelle stoffene som du kan reagere på, legges med 1-2 cm mellomrom på huden. Etter at dråpene er på plass gjør vi et lite stikk gjennom hver dråpe og ned i huden. Dette er ikke vondt og det er sjelden at det sees blod, da stikket er kun gjennom hudens overflate.

  Dråpene fjernes med et papir, og etter 15 minutter kan vi lese av resultatene. Hvis du reagerer på noen av stoffene, vil det vises på huden din ved at det blir hvitaktig vable med litt rødhet rundt. Det kan også klø.

 3. Etter

  Eventuelle vabler, rødhet og kløe fra de forskjellige dråpene forsvinner oftest i løpet av 1-2 timer. Hvis det klør mye kan vi smøre på litt krem som demper dette.

Vær oppmerksom

I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå alvorlig allergisk reaksjon på prikktest. Dette skjer i så fall under testen, og det blir håndtert av helsepersonell.

Gå til Allergitest

Avdeling
Avdeling for øre-nese-hals
Sted
Nevrosenteret

 

Behandling

Resultatet av luktetesten vil bestemme hvilken type behandling som vil være best for deg.

Om du kommer på grunn av redusert luktesans aleneskal du gjennom en omfattende luktetest som tar ca. 45 minutter. Etter undersøkelse og samtale med legen vil du tilbys en 10 dagers tablettkur med kortison, og 4 - 6 måneders luktetrening der du skal fylle inn en luktelogg. Om tablettkuren bedrer lukteevnen, vil du tilbys resept på kortison nesespray.

Om du skal neseopereres, og har redusert luktesansskal du gjennom en enkel luktetest. Operasjonen vil kunne bedre luktesansen, ofte i kombinasjon med medikamenter.

Les mer om Operasjon nesepolypper og/eller bihulebetennelse

Operasjon nesepolypper og/eller bihulebetennelse

Målet for operasjonen er å åpne opp slik at nese og bihuler blir ventilert. Du vil puste bedre med nesen, det blir mindre snørr og slim, presset i bihulene blir mindre og for en del pasienter blir luktesansen bedre. I tillegg får du mindre plager med bihulebetennelser. De fleste vil merke forventet effekt av inngrepet allerede etter 2-4 uker.

 1. Før

  Faste

  Dagen før operasjonen skal du faste fra midnatt. Det betyr at du ikke skal spise, røyke, bruke snus, ta drops eller tygge tyggegummi etter kl. 24.00. Vann og klare væsker (saft, kaffe/te uten melk) er tillatt frem til 2 timer før oppmøtetidspunkt. Tannpuss skal du utføre som vanlig.

  Ved operasjon med lokalbedøvelse behøver du ikke å faste.

  Smertestillende før du kommer til operasjon

  For å gi deg den best mulige smertebehandling, ber vi deg ta 3 tabletter Paracetamol (500 mg/stk) eller Pinex (500 mg/stk) en time før oppmøte på sykehuset. Dette fås reseptfritt på apoteket. Tas med ½ glass vann. All informasjon om forberedelser, operasjon og oppfølging vil du få både muntlig og skriftlig.

 2. Under

  Operasjonen blir vanligvis utført ved dagkirurgi. Det betyr at du reiser hjem samme dag som du er operert.

  Ved inngrepet bruker kirurgen et endoskop, det vil si en liten tube med en forstørrende linse eller lite kamera. Kirurgen setter endeoskopet inn i neseborene, fører det mot åpningen til bihulene og videre til området med eventuelle polypper. Det blir brukt små instrumenter for å fjerne bein, slimhinne/polypper og andre hindringer som blokkerer bihulene.

  Operasjonen tar mellom 1-2 timer og du blir observert i ca. to timer etterpå.

 3. Etter

  De fleste som blir operert for nesepolypper og/eller kronisk bihulebetennelse, vil ha en liten tampong i et eller begge nesebor når de våkner. Tampongene blir fjernet på første kontroll etter operasjonen, vanligvis etter to - fem dager. I noen tilfeller blir det brukt tamponger som løser seg opp av seg selv. Disse trenger ikke å bli fjernet manuelt.

  Transport etter operasjonen

  Etter operasjonen må du sørge for at du har transport hjem. Du kan ikke kjøre bil selv denne dagen.

  Kriterier for utskrivning

  Du blir observert på sykehuset til tilstanden din tilsier at du kan reise hjem.

  Antatt behov for sykmelding

  Sykmeldingsbehovet er ca. 5 -10 dager, men avhenger av yrke og hvilken jobb du har.

Vær oppmerksom

Komplikasjoner forekommer sjelden. Litt blodsiv fra nesen er normalt de første tolv dagene etter operasjonen. Én av 100 pasienter kan få større blødninger. Ta kontakt med sykehuset om blødningen ikke stopper.

Infeksjon er sjelden, men kan forekomme hos ca. 2-5 % av pasientene. Symptomene på infeksjon er økende smerte, hevelse og feber og ligner ofte en akutt bihulebetennelse.

Svært sjelden (hos én av 1000 pasienter) oppstår det synsforstyrrelse eller skade på øyet i forbindelse med operasjonen. Fordi bihulene ligger svært nære hjernen, kan det forekomme lekkasje av hjernevæske (hos én av 200-500 pasienter). I slike tilfelles må det til en ny operasjon for å lukke lekkasjen.

Gå til Operasjon nesepolypper og/eller bihulebetennelse

Sted
Nevrosenteret


 Illustrasjonsfoto av hvordan nesen ser ut innvendig.

Oppfølging

Om du har redusert luktesans alene
gjentas den omfattende luktetesten etter 6 måneder, og du leverer inn lukteloggen. Deretter avsluttende kontroll med omfattende luktetest 18 måneder etter oppstart av behandling. Det er viktig med tidsaspektet fordi vi vet at luktenerven kan tilbakedannes og normalisere sin funksjon, men at dette kan ta lang tid.

Om du skal neseopereres, og har redusert luktesans
vil den enkle luktetesten gjentas 6 måneder etter operasjonen.


 

For fagfolk

Fullstendig beskrivelse av pasientforløpet for redusert luktesans

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim

 og driftes av Norlandia.

Se nettsidene til Norlandia for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Fant du det du lette etter?