Psykisk utviklingshemmede - Varetektsurrogat

Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Psykisk utviklingshemmede kan ha opphold ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg, avdeling Brøset ved St. Olavs Hospital HF som alternativ til varetekt i fengsel. Retten må spesifisere dette i sin kjennelse etter Straffeprosessloven § 188.

 

1. Før

Sentral fagenhet for tvungen omsorg kan anvendes som alternativ til varetektsfengsling dersom kriteriene i Straffeprosessloven § 188 er fylt. Det vil si at dersom den tiltalte har, eller det er mistanke om, en psykisk utviklingshemming, kan Fagenhetens døgnavdeling brukes som alternativt varetektsopphold.

Det vanlige er at problemstillingen fremmes av enten påtalemyndighet eller forsvarer (eventuelt hjemkommunen til den tiltalte) og at det sendes en henvisning herfra til Fagenheten.

Det er alltid en rettslig kjennelse etter Straffeprosessloven § 188 som ligger til grunn for oppholdet ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg.

Pasientforløp om varetektssurrogati

2. Under

Et varetektsopphold ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg forløper som et hvilket som helst annet opphold, det vil si at det er de vanlige aktiviteter som utføres (døgnrytme, dagaktiviteter, måltider og så videre), dog uten at det gjøres utredninger eller behandling ut over det som er nødvendig.

Pasientforløp om varetektssurrogati

 

3. Etter

Et varetektsopphold ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg avsluttes i tråd med kriteriene i den rettslige kjennelsen som foreligger før oppholdet.

Kontaktinformasjon

Brøset, Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Telefon
72 82 36 50
mandag - fredag 08:00-15:30
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital
Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Brøset
Besøksadresse
Brøsetveien 100(Kart)

Kart

Parkering Brøset

​Gratis parkering

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00

Transport Brøset

​AtB buss nr 9 og 22

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.