Psykisk utviklingshemmede - Varetektsurrogat

Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Psykisk utviklingshemmede kan ha opphold ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg, avdeling Brøset ved St. Olavs Hospital HF som alternativ til varetekt i fengsel. Retten må spesifisere dette i sin kjennelse etter Straffeprosessloven § 188.

 

1. Før

Sentral fagenhet for tvungen omsorg kan anvendes som alternativ til varetektsfengsling dersom kriteriene i Straffeprosessloven § 188 er fylt. Det vil si at dersom den tiltalte har, eller det er mistanke om, en psykisk utviklingshemming, kan Fagenhetens døgnavdeling brukes som alternativt varetektsopphold.

Det vanlige er at problemstillingen fremmes av enten påtalemyndighet eller forsvarer (eventuelt hjemkommunen til den tiltalte) og at det sendes en henvisning herfra til Fagenheten.

Det er alltid en rettslig kjennelse etter Straffeprosessloven § 188 som ligger til grunn for oppholdet ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg.

Pasientforløp om varetektssurrogati

2. Under

Et varetektsopphold ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg forløper som et hvilket som helst annet opphold, det vil si at det er de vanlige aktiviteter som utføres (døgnrytme, dagaktiviteter, måltider og så videre), dog uten at det gjøres utredninger eller behandling ut over det som er nødvendig.

Pasientforløp om varetektssurrogati

 

3. Etter

Et varetektsopphold ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg avsluttes i tråd med kriteriene i den rettslige kjennelsen som foreligger før oppholdet.

Kontakt

Brøset, Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Telefon
72 82 36 50
mandag - fredag 08:00-15:30
Postadresse
St. Olavs hospital
Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Brøset
Besøksadresse
Brøsetveien 100(Google maps)
7046 Trondheim
Telefon
72 82 37 00

Kart

Parkering Brøset

​Gratis parkering

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse. Se under.
Skriv navnet på mottaker/avdeling/person og legg til denne postadressen:

​St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Transport Brøset

​AtB buss nr 9 og 22

Praktisk informasjon

Besøkstid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kundesenter

St. Olavs Driftsservice Kundesenter

 • ​Telefon 06750 (døgnåpent)
 • Besøksadresse: Forsyningssenteret, 1. etg, Øya, Trondheim
 • E-post: kundesenter@driftsservice.no
 • Åpningstider skranke: Mandag-fredag 07:00-15:30.

Mandag-Fredag 07:00-15:00.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.