HelsaMi
Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Psykisk utviklingshemmede - Varetektsurrogat

Psykisk utviklingshemmede kan ha opphold ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg, Avdeling for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri ved St. Olavs hospital HF som alternativ til varetekt i fengsel. Retten må spesifisere dette i sin kjennelse etter Straffeprosessloven § 188.

 

Før

Sentral fagenhet for tvungen omsorg kan bli brukt som alternativ til varetektsfengsling dersom kriteriene i Straffeprosessloven § 188 er fylt. Det vil si at dersom den tiltalte har, eller det er mistanke om, en psykisk utviklingshemming, kan Fagenhetens døgnavdeling brukes som alternativt varetektsopphold.

Det vanlige er at problemstillingen blir fremmet av enten påtalemyndighet eller forsvarer (eventuelt hjemkommunen til den tiltalte) og at det blir sendt en henvisning herfra til Fagenheten.

Det er alltid en rettslig kjennelse etter Straffeprosessloven § 188 som ligger til grunn for oppholdet ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg.

Pasientforløp om varetektssurrogati

Under

Et varetektsopphold ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg forløper som et hvilket som helst annet opphold, det vil si at det er de vanlige aktiviteter som blir utført(døgnrytme, dagaktiviteter, måltider og så videre), dog uten at det blir gjort utredninger eller behandling ut over det som er nødvendig.

Pasientforløp om varetektssurrogati

 

Etter

Et varetektsopphold ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg blir avsluttet i tråd med kriteriene i den rettslige kjennelsen som foreligger før oppholdet.

Kontaktinformasjon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?