Psykisk utviklingshemmede - Tvungen omsorg ved straffbare handlinger

Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Psykisk utviklingshemmede (høy grad) som har begått straffbare handlinger, og hvor gjentakelsesfaren er stor kan bli dømt til tvungen omsorg. 

Det er St. Olavs Hospital, avdeling Brøset, som har ansvar for denne behandlingen i Norge.

1. Før

Er du blitt tiltalt eller dømt etter straffeloven § 63, overføres du til St. Olavs Hospital, avdeling Brøset.


Pasientforløp om tvungen omsorg

2. Under

På Brøset har vi en avdeling som heter Sentral fagenhet for tvungen omsorg. Her tar vi ulike tester av deg.

  • Kognitiv funksjonsnivå
  • Nevropsykologisk utredning
  • Kartlegginger dine kommunikasjonsferdigheter, ferdigheter i dagliglivet og sosiale ferdigheter
  • Psykiatrisk utredning

Mens du er hos oss jobber vi sammen med hjemkommunen din slik at du kan overføres dit og fortsette behandlingen der.

3. Etter

Det er fortsatt vi som har det faglige ansvaret for sikkerhet og behandling under gjennomføring av dommen i hjemkommunen din. Våre fagrådgivere har tett kontakt med kommunen. Endringer i sikkerhetstiltak må godkjennes av oss og vi gir råd og veiledning til kommunens ansatte om behandling og fagutvikling.

Kontaktinformasjon

Brøset, Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Telefon
72 82 36 50
mandag - fredag 08:00-15:30
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital
Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.