HelsaMi
Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Psykisk utviklingshemmede - Tvungen omsorg ved straffbare handlinger

Psykisk utviklingshemmede (høy grad) som har begått straffbare handlinger, og hvor gjentakelsesfaren er stor kan bli dømt til tvungen omsorg. Det er St. Olavs hospital, Avdeling for sikkerhets,- fengsels- og rettspsykiatri, som har ansvar for denne behandlingen i Norge.

Før

Er du blitt tiltalt eller dømt etter straffeloven § 63, bli du overført til St. Olavs hospital, Avdeling for sikkerhets,- fengsels- og rettspsykiatri.


Pasientforløp om tvungen omsorg

Under

På Avdeling for sikkerhets,- fengsels- og rettspsykiatri har vi en enhet som heter Sentral fagenhet for tvungen omsorg. Her tar vi ulike tester av deg.

 • Kognitiv funksjonsnivå
 • Nevropsykologisk utredning
 • Kartlegginger dine kommunikasjonsferdigheter, ferdigheter i dagliglivet og sosiale ferdigheter
 • Psykiatrisk utredning

Mens du er hos oss jobber vi sammen med hjemkommunen din slik at du kan bli overført dit og fortsette behandlingen der.

Etter

Det er fortsatt vi som har det faglige ansvaret for sikkerhet og behandling under gjennomføring av dommen i hjemkommunen din. Våre fagrådgivere har tett kontakt med kommunen. Endringer i sikkerhetstiltak må godkjennes av oss og vi gir råd og veiledning til kommunens ansatte om behandling og fagutvikling.

Kontaktinformasjon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?