Psykisk utviklingshemmede - Tvungen omsorg ved straffbare handlinger

Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Psykisk utviklingshemmede (høy grad) som har begått straffbare handlinger, og hvor gjentakelsesfaren er stor kan bli dømt til tvungen omsorg. 

Det er St. Olavs Hospital, avdeling Brøset, som har ansvar for denne behandlingen i Norge.

1. Før

Er du blitt tiltalt eller dømt etter straffeloven § 63, overføres du til St. Olavs Hospital, avdeling Brøset.


Pasientforløp om tvungen omsorg

2. Under

På Brøset har vi en avdeling som heter Sentral fagenhet for tvungen omsorg. Her tar vi ulike tester av deg.

 • Kognitiv funksjonsnivå
 • Nevropsykologisk utredning
 • Kartlegginger dine kommunikasjonsferdigheter, ferdigheter i dagliglivet og sosiale ferdigheter
 • Psykiatrisk utredning

Mens du er hos oss jobber vi sammen med hjemkommunen din slik at du kan overføres dit og fortsette behandlingen der.

3. Etter

Det er fortsatt vi som har det faglige ansvaret for sikkerhet og behandling under gjennomføring av dommen i hjemkommunen din. Våre fagrådgivere har tett kontakt med kommunen. Endringer i sikkerhetstiltak må godkjennes av oss og vi gir råd og veiledning til kommunens ansatte om behandling og fagutvikling.

Kontakt

Brøset, Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Telefon
72 82 36 50
mandag - fredag 08:00-15:30
Postadresse
St. Olavs hospital
Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Kart

Praktisk informasjon

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Internett og Wi-Fi

​​​​​St. Olavs Hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 

 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du mottar passord på SMS og deretter kan du ta i bruk gjestenettet.
 • Passord er gyldig én uke. Passord kan sendes til enhver mobiltelefon med norsk telefonnummer. 

Legevakt

​Du må ringe 116117 før du oppsøker legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er. Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 1 1 3. Telefonnummer til legevakt 116117 gjelder i hele landet.

Legevakt

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli