Psykisk utviklingshemmede - Judisiell observasjon

Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Psykisk utviklingshemmede kan ha opphold ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg, avdeling Brøset ved St. Olavs Hospital HF for at det skal gjennomføres en judisiell undersøkelse etter Straffeprosessloven § 167.

1. Før

Sentral fagenhet for tvungen omsorg kan anvendes for gjennomføring av judisielle undersøkelser, og hvor det skal avklares om og i hvilken grad den tiltalte er psykisk utviklingshemmet. Det vanlige er at problemstillingen fremmes fra enten påtalemyndighet eller retten, og et opphold ved Sentral fagenhet kan avtales som følge av dette og i samarbeid med de rettsoppnevnte psykiatrisk sakkyndige.

Pasientforløp om judisiell observasjon

2. Under

Observasjonsperioden ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg foregår i tett samarbeid med de rettspsykiatrisk sakkyndige. Dette vil si at Sentral fagenhet utfører konkrete utredninger/observasjoner på oppdrag fra de sakkyndige og at det er de rettsoppnevnte sakkyndige som tar stilling til og konkluderer i tråd med mandatet fra retten.

3. Etter

Mot slutten av et opphold etter Straffeprosessloven § 167 vil det avholdes et oppsummeringsmøte mellom Sentral fagenhet for tvungen omsorg og de rettsoppnevnte sakkyndige, hvor Fagenhetens observasjoner og utredninger presenteres og drøftes. Det er de rettsoppnevnte sakkyndige som konkluderer.

Kontakt

Brøset, Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Telefon
72 82 36 50
mandag - fredag 08:00-15:30
Postadresse
St. Olavs hospital
Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Kart

Praktisk informasjon

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

​Du må ringe 116117 før du oppsøker legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er. Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 1 1 3. Telefonnummer til legevakt 116117 gjelder i hele landet.

Legevakta driftes av Trondheim kommune.

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.