Psykisk utviklingshemmede - Judisiell observasjon

Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Psykisk utviklingshemmede kan ha opphold ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg, avdeling Brøset ved St. Olavs Hospital HF for at det skal gjennomføres en judisiell undersøkelse etter Straffeprosessloven § 167.

1. Før

Sentral fagenhet for tvungen omsorg kan anvendes for gjennomføring av judisielle undersøkelser, og hvor det skal avklares om og i hvilken grad den tiltalte er psykisk utviklingshemmet. Det vanlige er at problemstillingen fremmes fra enten påtalemyndighet eller retten, og et opphold ved Sentral fagenhet kan avtales som følge av dette og i samarbeid med de rettsoppnevnte psykiatrisk sakkyndige.

Pasientforløp om judisiell observasjon

2. Under

Observasjonsperioden ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg foregår i tett samarbeid med de rettspsykiatrisk sakkyndige. Dette vil si at Sentral fagenhet utfører konkrete utredninger/observasjoner på oppdrag fra de sakkyndige og at det er de rettsoppnevnte sakkyndige som tar stilling til og konkluderer i tråd med mandatet fra retten.

3. Etter

Mot slutten av et opphold etter Straffeprosessloven § 167 vil det avholdes et oppsummeringsmøte mellom Sentral fagenhet for tvungen omsorg og de rettsoppnevnte sakkyndige, hvor Fagenhetens observasjoner og utredninger presenteres og drøftes. Det er de rettsoppnevnte sakkyndige som konkluderer.

Kontaktinformasjon

Brøset, Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Telefon
72 82 36 50
mandag - fredag 08:00-15:30
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital
Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.