Poliklinikk for langvarige utmattelsestilstander av uklar årsak inkl. CFS/ME

Infusjon av rituximab/ placebo

RituxME er navnet på denne multisenterstudien, som startet i august 2014, og har som hensikt å bekrefte eller avkrefte om medisinen rituximab kan påvirke sykdomsforløpet hos pasienter med CFS/ME.

Innledning

Haukeland Universitetssykehus er sponsor for studien, og deltakere har blitt inkludert ved fem studiesentre: Haukeland Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus, St. Olavs Hospital i Trondheim, Sykehuset Telemark (Notodden) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (Tromsø). Studien støttes av Norges Forskningsråd, Helse- og omsorgsdepartementet, Kavli-fondet og ME-foreningen/ innsamlingsaksjonen MEandYou. Alle pasientene er nå inkludert i studien. 

Om studien

Rituximab er et antistoff som vanligvis brukes innen kreftmedisin, og i behandling av noen typer reumatiske lidelser. Overlege Øystein Fluge og professor Olav Mella ved Kreftavdelingen ved Haukeland universitetssykehus oppdaget ved en tilfeldighet at en pasient med CFS/ME og Hodgkin lymfom fikk klar bedring av sine CFS/ME-symptomer i etterkant av cellegift- og antistoffbehandling. I etterkant av dette funnet har de gjennomført en pilotstudie, en dobbeltblind randomisert og placebokontrollert studie og en åpen fase II-studie med antistoffet Rituximab til pasienter med CFS/ME. RituxME er fase III-studien i dette arbeidet.

 

CFS/ME-poliklinikk ved St. Olavs Hospital har 24 pasienter med her.

Henvisning og vurdering

Sentrene tar ikke i mot flere henvisninger til studien, da alle pasientene er inkludert.

Før

RituxME er navnet på denne multisenterstudien som blir utført på fem forskjellige sentre i Norge der Kreftavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus er hovedsenter. CFS/ME-senteret ved Oslo Universitetssykehus (Aker), Medisinsk avdeling ved Notodden sykehus, Avdeling for smerte og sammensatte lidelser ved St. Olavs Hospital og Avdeling for fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (Tromsø) er de fire andre deltagende sentre.

Formålet med studien er å enten bekrefte eller avkrefte resultatene fra de mindre kliniske studiene som er gjennomført og som har vist klinisk bedring etter bruk av rituximab hos en subgruppe CFS/ME-pasienter.


 

Under

Av de 152 deltagerne i prosjektet vil halvparten få behandling med rituximab, og den andre halvparten med placebo. Det er tilfeldig hvilken behandling som blir gitt til hver deltager, og hverken pasient eller behandler vet om deltageren hører til rituximab- eller placebogruppa.

Til den kliniske studien hører også tre delstudier:

 • Endotelfunksjon ved CFS/ME – ved Haukeland Universitetssykehus og Notodden sykehus
 • Ergospirometri ved CFS/ME – ved Haukeland Universitetssykehus, Notodden sykehus og Oslo Universitetssykehus.
 • Irritabel tarm og funksjonell dyspepsi ved CFS/ME – ved Haukeland Universitetssykehus.

 

Etter

Hver deltager følges opp i to år fra behandlingsstart, uten at deltager eller behandler vet om det er gitt virksom medisin eller placebo. Det vil si at fra den dagen siste deltager får første behandling, går det to år til studien blir avsluttet og koden åpnet.

 

Kontaktinformasjon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Kart Kunnskapssenteret

Her kan du zoom deg inn, bevege deg i de ulike etasjene og søke på rom/avdeling.

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim

 og driftes av Norlandia.

Se nettsidene til Norlandia for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Fant du det du lette etter?