HelsaMi
Barn som pårørende

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt. Informasjonen er særlig viktig ved psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlige former for fysisk sykdom eller skade, men kan også være aktuell ved andre behandlinger.

Information in English

Here you will find this information in English

Hva gjør vi på sykehuset?

Dersom barna kan ha behov for informasjon eller oppfølging, er det vanlig å snakke mer om:

 • Hvordan barna har det.

 • Hva barna kan ha behov for å vite mer om.

 • Hvordan hverdagslivet deres har endret seg som følge av sykdommen.

 • Hvem som kan være ressurspersoner for barna: i familien, i nabolaget eller på skolen.

 • Hva barna trenger.

Hva kan vi på sykehuset tilby deg og din familie?

 Vi på sykehuset kan støtte deg og din familie på ulike måter:

 • Samtaler med deg om barna: Hvordan barna har det og hva de trenger, hva som er vanlige reaksjoner, hvordan dere snakker sammen om det som skjer og hva du kan være oppmerksom på. Andre tema kan være hvordan det er å være forelder når det er sykdom i familien.

 • Samtaler med familien eller barna alene: Hva barna vet, hvordan hverdagslivet har endret seg, om de har all den informasjonen de trenger, hvordan dere håndterer situasjonen dere står i og hva som vil skje fremover.

 • Tilrettelegging når barn og unge skal på besøk på sykehuset.

 • Informasjon om gode steder for å finne kunnskap, hjelp og støtte.

 • Samarbeid og kontakt med andre tjenester (eks helsesøster, skole eller andre).

 
 

Tips og råd til familien

Barn og unge ønsker vanligvis å snakke om det som skjer med noen de kjenner og er trygge på. De fleste ønsker også å få delta i beslutninger som angår dem, enten det gjelder aktiviteter, planlegging av hverdagslivet eller valg av oppfølging. Det betyr at dere som familie ofte er de nærmeste til å oppdage hvordan barna har det og bidra med det barna trenger.

Under vil du finne noen råd på hva som kan være lurt å gjøre før, under og etter behandling. Du kan også bruke rådene på måter som passer for deg og din familie. Gjør det som er best for dere.

Før behandling

 • Snakk sammen om hvordan dere kan ha kontakt underveis. Skal dere ha kontakt på telefon/meldinger/chat?  Har de lyst til å komme på besøk? Hvordan skal dere eventuelt bruke sosiale medier?

 • Er det spesielle hendelser i barnas liv det bør tas ekstra hensyn til, for eksempel bursdager?

 • Fortell barna hvem som har fått informasjon om det som skjer, for eksempel utvidet familie og kontaktlærer.

 • Spør barna hvem de ønsker skal vite om sykdommen og om de ønsker å fortelle noe selv.

 • Snakk med barn og unge om hva de kan si hvis noen spør.

Under behandling 

Etter behandling

 
 

Vil du vite mer?

Les om barn som pårørende på helsenorge.no

Barn kan få dekket utgifter til reise når de besøker foreldre eller søsken på sykehus. Les hvordan du kan søke hos Pasientreiser. Du kan også spørre oss på sykehuset.

Reiseutgifter for barn som pårørende

Barn kan få dekket utgifter til reise for å få nødvendig informasjon eller oppfølging av helsepersonell, når foreldre eller søsken mottar helsehjelp.

Reiseutgifter for barn som pårørende
PasientreiserFant du det du lette etter?