Behandling

​Allergen immunterapi

​​Allergen immunterapi, også kalt allergivaksinasjon eller hyposensibilisering går ut på at vi gir pasienten gradvis økende doser av det han/hun er allergisk for. Dette gjør at toleranse for allergenet blir utviklet. Per i dag er dette den enste behandlingen som kan redusere/gjøre deg frisk for allergi.

Behandlingen innebærer regelmessige injeksjoner med sprøyte, eller for enkelte allergen kan behandlingen bli gitt som tablettbehandling. Ved injeksjonsbehandling fortsetter du etter oppdoseringsfasen med å få en vedlikeholdsdose annenhver måned. Behandlingstiden er tre år for pollen-, hustøvmidd- og dyreallergi, og fem år ved insektallergi. For allergi mot bjørk, gress og husstøvmidd  finnes det nå også en tablett for allergen immunterapi. Da skal du ta en tablett hver dag i tre år.

Effekten ser ut til å vare i flere år etter avsluttet behandling, men varierer fra pasient til pasient. Opp mot 90 prosent av pollenallergikere merker forbedring slik at de kan redusere behovet for medisiner. Allergen immunterapi kan redusere risikoen for utvikling av nye allergier og utvikling av astma.

​Acetylsalicylsyre (ASA) Desensibilisering​​

Utføres på ØNH-avdelingen ved St.Olavs hospital i samarbeid med Regionalt senter for astma og allergi (RAAO). Pasienter som har kombinasjonen kronisk bihulebetennelse med nesepolypper, astma og overfølsomhet for ASA, kan oppleve betydelig forbedring av luftveissykdommen når overfølsomheten blir behandlet med såkalt desensibilisering etterfulgt av daglige inntak av ASA. Som innledning til denne behandlingen må vi at en provokasjonstest, og denne må påvise overfølsomhet (være positiv) dersom behandlingen skal ha effekt. Prosedyren blir gjennomført over to hele dager ved poliklinikken, under nøye overvåking av erfaren lege og sykepleier.​ 


Fant du det du lette etter?