Avsluttede prosjekter

Oversikt over avsluttede prosjekter med tilhørende rapporter

​Prosjekt NEWS

Systematisk scoring av vitalparametere på sengeposter er et svært nyttig kvalitetssikringsverktøy for å oppdage pasienter som er i ferd med å få truede vitale funksjoner, og dette konseptet en av sju nasjonale satsningsområder ift. pasientsikkerhet. En arbeidsgruppe ledet av RSHU fikk i oppdrag å utrede hvilket scoringsverktøy som primært skulle anvendes til dette på St.Olavs Hospital, og gruppen konkluderte med at britiske National Early Warning Score (NEWS) var best egnet.

Prosjektrapporten redegjør for prosjektgruppens vurderinger og funn, samt inneholder anbefalinger for hvordan dette kan implementeres og brukes systematisk på alle sengeposter på St.Olavs Hospital.

Prosjektleder for prosjektet var overlege / førsteamanuensis Trond Nordseth ved RSHU.


Les prosjektrapporten her


 


 


 


 


 

Fant du det du lette etter?