Avlagte Doktorgrader

FOR

​2015

Sinara Vijayan

Epost: sinara.vijayan@ntnu.no

Tlf: +47 728 29 981

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet, NTNU

"Planning an intraoperative ultrasound imaging in laparoscopic liver therapy - Technological aspects to enable navigated laparoscopy"

Jordi Puig

Epost: jordi@iet.ntnu.no

Mob: +47 942 55 059

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU

"Visualisering for nevrovitenskap"

http://www.ntnu.no/ansatte/puig

Erik Smistad

Epost: smistad@idi.ntnu.no

Tlf: +47 735 94 475

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU

"Medical Image Segmentation"

http://www.ntnu.no/ansatte/smistad

2014

Wenche Moe Thorstensen

Epost:  wenche.moe.thorstensen@stolav.no
Telefon: +47 725 74 478
Klinisk medisin
"The nasal airway in asthmatics - from a structural, functional and subjective perspective"

http://www.ntnu.no/ansatte/wenche.m.thorstensen

Conrad Lange

Epost conrad.lange@stolav.no
Telefon: +47 728 28 466
Klinisk medisin
"Stentgrafting av aortaaneurismer"

http://www.ntnu.no/ansatte/conrad.lange

 

2013

Frode Manstad-Hulaas

Epost frode.manstad-hulaas@stolav.no 
Mob: +47 928 26 630
Medisinsk teknologi
"Endovaskulær stentgraft implantering under bildeveiledet navigasjonsteknologi"

http://www.ntnu.no/ansatte/frode.manstad.hulaas

 

Berit Brattheim

Epost berit.brattheim@hist.no
Telefon: +47 7359  7504
Mob: +47 926 56 012
Medisinsk teknologi
"Beslutningsstøtte ved utvelgelse av AAA pasienter til vurdering og behandling med stentgraft"

http://www.ntnu.no/ansatte/berit.j.brattheim

 

2012

Håkon Olav Leira

Epost hakon.o.leira@ntnu.no , Hakon.Olav.Leira@stolav.no

Development of an image guidance research system for bronchoscopy"

http://www.ntnu.no/ansatte/hakon.o.leira

Reidar Brekken

Epost reidar.brekken@ntnu.no , Reidar.Brekken@sintef.no
"Ultrasound-based Estimation of Strain in Abdominal Aortic Aneurysm"

http://www.ntnu.no/ansatte/reidar.brekken

 

2011

Ole Vegard Solberg

(Sivilingeniør,data), PhD.
Medisinsk teknologi
3D ultralyd for forbedret diagnose og kirurgiveiledning;-rekonstruksjon og integrering med preoperative bildedata

https://www.sintef.no/en/contact-us2/all-employees/?EmpId=01553938

 

2009

Andreas R.Seim

Innen fagfeltet Health Operations Management 
"Process Analysis and Monitoring in Complex Perioperative Environments"

Avhandlingens innhold:
Prosessanalyser og - forbedring ved operasjonsenheter ved sykehus

Korrespondanse: andreas.seim@ntnu.no

https://www.sintef.no/en/contact-us2/all-employees/?EmpId=2517

 

Fant du det du lette etter?