Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Smertesenteret

På Smertesenteret finner du smertepoliklinikk og CFS/ME-poliklinikk. Vi har Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser og dessuten landets eldste smerteteam, som følger opp inneliggende pasienter med vanskelig håndterbare smerter.

Vi ønsker å gi deg et tilbud ut ifra det som har vist seg å være god behandling av pasienter gjennom flere år med grundig forskning og evaluering.

St. Olavs hospital er universitetssykehus i Midt-Norge, og det kan være at du blir spurt om annet helsepersonell kan være tilstede under konsultasjonen sammen med behandler.

Fant du det du lette etter?