Prestetjenesten

Prestetjenesten ved St. Olavs hospital består av syv sykehusprester, en kulturkonsulent og en sykehushumanist.  Derav er en og en halv prestestilling tilknyttet Psykisk Helsevern.

Prestetjenesten kan kontaktes på døgnbetjent vakttelefon 913 48 862. MERK: Dette nummeret håndterer ikke SMS.

Foto av ansatte i prestetjenesten
 
Les mer om Prestetjenesten

Prestetjenesten

Sykehusopphold utløser ofte behov for samtale og personlig nærvær. Det kan dreie seg om relasjonene til ens nærmeste eller om livssituasjonen totalt sett. Mange har behov for å snakke med noen om sine håp, sin frykt eller om spørsmål som angår tro og livssyn.

Ansatte i prestetjenesten er utdannet til å være samtalepartnere, og kan møte det enkelte menneske med støtte, veiledning eller sjelesorg, eller bare være til stede og dele stillheten. Samtalen vil alltid foregå på premissene til den som søker kontakt.

Enhver har rett til å få snakke med en prest, og kan be personalet kontakte prestetjenesten eller ta kontakt selv.
Prestetjenesten er tilgjengelig for pasienter, pårørende og personalet. Henvisning er ikke nødvendig.

I tillegg til individualsamtaler tilbyr vi også undervisning, veiledning og samtalegrupper, både for pasienter, pårørende og personale. Ta kontakt for mer informasjon.

For tiden har vi også en stilling som rådgiver for likeverdige helsetjenester knyttet til prestetjenesten. Denne stillingen er det Marianne Eidem Fostervold som innehar.

Vi arrangerer i tillegg gudstjenester og andre kulturarrangement.

For alle som ønsker det, er det anledning til å delta i Morgenbønn i Olavstua hverdager kl.9.00-9.15. Morgenbønnen kan også følges fra avdelingene, på Olavskanalen på pasientterminalen ved sengen.

Plakat for prestetjenesten (PDF) Information in English (PDF) Rådgiver for likeverdige helsetjenester, Marianne Eidem Fostervold, er organisert under Prestetjenesten. Les mer om hennes arbeid her.

Kontakt

Oppmøtested
1902-bygget, andre etasje.
Telefon
Vakttelefon: 91348862
mandag - søndag Døgnåpent
Postadresse
St. Olavs hospital HF, postboks 3250 Torgarden, 7006 Trondheim
1902-bygget
Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800

Prestetjenesten

  • Prestetjenesten for pasienter og pårørende

    Sykehusopphold utløser ofte behov for samtale og personlig nærvær. Det kan dreie seg om relasjonene til ens nærmeste eller om livssituasjonen totalt sett. Mange har behov for å snakke med noen om sine håp, sin frykt eller om spørsmål som an...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.