Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler - NOKBIL

NOKBIL er et kvalitetsregister som skal overvåke behandling med kostnadskrevende biologiske legemidler ved autoimmune og kronisk inflammatoriske sykdommer. Registeret omfatter pasienter innen alle fagområder og relevante diagnoser. Hensikten er å kvalitetssikre en mest mulig likeverdig, sikker og hensiktsmessig behandlingspraksis både innad i og mellom regionale helseforetak, i tråd med nasjonale faglige retningslinjer.
Les mer om Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler - NOKBIL

Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler - NOKBIL

NOKBIL er opprettet som svar på Helse- og omsorgsdepartementets bestilling til de regionale helseforetakene i Oppdragsdokumentet for 2010. Formålet med registeret er å: 

  • Fremskaffe og overvåke forbruksdata for biologiske legemidler ved kroniske inflammatoriske og autoimmune sykdommer
  • Fremskaffe data om- og overvåke sikkerhet (bivirkninger, ”adverse/severe adverse reactions”) ved bruk av biologiske legemidler
  • Fremskaffe data som kan brukes til å kvalitetssikre og forbedre praksis ved bruk av biologiske legemidler, sett i relasjon til nasjonale retningslinjer. Slik vurdering bør skje i samarbeid med tilkoblede faglige kvalitetsregistre
  • Evaluere kostnad-nytte forhold ved bruk av biologiske legemidler
  • Bidra til forskning og kvalitetsutvikling bl.a gjennom koblinger mot andre nasjonale og internasjonale registre


 

NOKBIL er tilgjengelig for registrering via https://mrs.nhn.no/Nokbil/ 
Denne lenken fungerer kun hvis din datamaskin er tilknyttet Norsk Helsenett


 

Faglig leder/ Prosjektleder: Bjørn-Yngvar Nordvåg
Registerkoordinator: Line Eide Solhaug


Postadresse:
NOKBIL
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre,
St. Olavs Hospital
MTFS boks 177
3250 Sluppen
7006 Trondheim


Tlf:  72 82 63 82
E-post: Bjorn-Yngvar.Nordvag@stolav.no
 
Besøksadresse:
Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS),
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre
Edvard Griegs gate 10, 4. etg.
7030 Trondheim

Kontakt

Oppmøtested
Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS), Seksjon for medisinske kvalitetsregistre, NTNU Driftsavdelingen 4. etg. Østfløy, Olav Kyrres gt. 9, 7489 Trondheim
Telefon
72826382
E-post
Postadresse
NOKBIL Seksjon for medisinske kvalitetsregistre,
St. Olavs Hospital,
MTFS boks 177, 3250 Sluppen,
7006 Trondheim
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.