HelsaMi
Norsk hjerteinfarktregisters årsrapport for 2017

Årsrapport 2017

Rapporten presenterer resultat på sykehusenes og helseforetakenes bostedsområde.

Appendiks viser resultatene fordelt på første/utskrivende sykehus i tabeller.

Ordsky med alle deltakende sykehus

Årsrapport


Grafisk fremstilling av tall fra Norsk hjerteinfarktregister

Nøkkeltall om hjerteinfarkt (poster pdf)


Endringslogg
​Dato endret
​Logg
​25.10.2018
Publisert på nettsidene​


Fant du det du lette etter?