Unimed Innovation AS

Unimed Innovation AS tilbyr tjenester som gir en profesjonell og effektiv administrasjon av kontrakter og økonomi ved gjennomføring av industrifinansierte kliniske studier.

Foto: St. Olavs hospital
Geir Mogen, NTNU
Les mer om Unimed Innovation AS

Unimed Innovation AS

Unimed Innovation AS administrerer industrifinansierte kliniske studier ved St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF (Sykehusene i Levanger og Namsos). Vi håndterer kontrakter mellom industri og sykehus på de enkelte studiene, på vegne av sykehusene. I tillegg ivaretar vi den økonomiske oppfølgingen fra studiens oppstart til avslutning.

Selskapet eies av Fondsstiftelsen ved St. Olavs hospital.

Kontaktpersoner

Portrettbilde av Ingrid Granbo

Forskningskoordinator Ingrid Granbo

E-post: ingrid.granbo@stolav.no

Telefon: +47 932 23 788

 

Portrettbilde av Astrid Egeland

Forskningskoordinator Astrid Egeland

E-post: astrid.egeland@stolav.no

Telefon: +47 913 83 122

Hva er en klinisk studie?

Kliniske studier handler om å dokumentere effekt og sikkerhet av nye behandlingsmetoder. Det er altså en undersøkelse av et legemiddels ulike effekter på mennesker. Det kan også være undersøkelser av andre former for behandling, som en kirurgisk metode, spesielle dietter eller bruk av medisinteknisk utstyr. Hensikten med kliniske studier er å undersøke virkningen av nye behandlingsmetoder for å sikre best mulig behandling av pasienter.

Les mer om kliniske studier i brosjyren: "Studier til pasientens beste"

Vår rolle i kliniske studier - hva gjør vi?

 • Bindeledd mellom firma og prosjektleder/sykehuset
 • Vurdering av juridisk innhold i kontrakt med firma, samt budsjett basert på studiens protokoll med tilhørende ressursbehov for gjennomføring av studien
 • Kontakt med serviceavdelinger (Avdeling for medisinsk biokjemi, Forskningsposten, Bildediagnostikk, Patologen m.m.) - innhenting av pristilbud
 • Parallelt med dette foregår kontrakts- og budsjettforhandlinger med firma
 • Inngåelse av avtaler
  • Hovedavtale med firma
  • Underavtaler med prosjektleders avdeling og serviceavdelinger ved sykehuset
 • Økonomisk oppfølging; fakturering, regnskapsføring, rapportering, sluttoppgjør
 • Arkivering av studiemateriell (15 år iht. GCP)

Det er viktig at både firma og prosjektleder så raskt som mulig involverer oss ved oppstart av nye studier.

Unimed Innovation AS er nært knyttet opp til Forskningsavdelingen ved St. Olavs hospital og daglig organisert i forskningsinfrastrukturen Fremtidens operasjonsrom.

 

Oppdragsstudier og bidragsstudier

Studiene deles inn i to kategorier basert på hvordan de er finansiert:

Oppdragsstudier

Kliniske studier som er initiert og finansiert av oppdragsgiver, vanligvis et legemiddelfirma.  Oppdragsgiver er sponsor, ansvarlig for studien og eier av resultatene.

Bidragsstudier

Forskerinitierte studier som mottar støtte fra ulike instanser, organisasjoner og firma.  Forsker/sykehuset er sponsor, ansvarlig for studien og eier av resultatene.

Fakturaadresse og bankinfo

Fakturaadresse og postadresse

Unimed Innovation AS
Kunnskapssenteret
Olav Kyrres gt. 10
7030 Trondheim
Norway

Alle fakturaer må være merket med referansenummer (M-nr). Ta kontakt dersom dere mangler dette.

Bankinformasjon

Organisasjonsnummer: NO 989 376 748 MVA
Bankkontonr: 8601 1874 578
Navn og adresse til bank: Danske Bank, 7466 Trondheim, Norway 
IBAN:  NO32 8601 1874 578
SWIFT/BIC: DABANO22

Klinisk utprøvning er MVA pliktig. Det faktureres med MVA til norske bedrifter, men ikke til utenlandske bedrifter.

 

Relevante skjema

 

Kontakt

Ingrid Granbo: +47 932 23 788 / Astrid Egeland: +47 913 83 122
E-post
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.