Unimed Innovation AS

Vi tilbyr tjenester som avlaster helsepersonell og næringsliv når nye medikamenter og medisinsk teknologi skal prøves ut ved sykehus.

Les mer om Unimed Innovation AS

Unimed Innovation AS

Unimed Innovation AS ble etablert som eget aksjeselskap i januar 2007 og er eid av Fondsstiftelsen ved St. Olavs Hospital. Selskapet administrerer forskningsprosjekter ved St. Olavs Hospital, sykehusene i Levanger og Namsos, enkelte andre sykehus og er den legale avtalepartner med industrien på vegne av sykehusene. Unimed Innovation AS er nært knyttet opp til forskningsavdelingen ved St. Olavs Hospital.

Vi sørger for en profesjonell og korrekt prosjektgjennomføring i henhold til avtaler.

Dette omfatter:

  • Kunnskap om medisinske miljø og implementering av nye studier
  • Å ha innsikt i forsøksprotokoller
  • Vurdering av alle kostnader og prissetting av prosjekter
  • Forhandlinger med industri
  • Forhandlinger med serviceenheter ved sykehusene
  • Signering av avtaler med industri og serviceavdelinger ved sykehuset på vegne av utprøver
  • Økonomistyring av prosjektene som innebærer å forvalte innkomne midler og yte regnskapstjenester, samt stimulere til at de innkomne midler blir brukt til videre forskning og kompetanseheving ved de involverte avdelinger
  • Koordinering og oppfølging av prosjektene Dvs. å sikre at avtalene blir fulgt opp av sykehuset når det gjelder, leveranse, tidsfrister og økonomi
  • Arkivering av avsluttede prosjekter (15 år iht ICH-GCP)

Kontakt

Telefon
91383122
Daglig leder Astrid Egeland
E-post
Kunnskapssenteret
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 10(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800
mandag - søndag Døgnåpent
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.