HelsaMi

Seminar om Helse og Arbeid 2023

Jobber du i fagfeltet Helse og arbeid?
Da må du sette av tiden til å møte kollegaer fra fagfeltet, og høre om siste nytt innen fagutvikling og forskning i Norge.


logo seminar

Målgruppe:
Alle aktører som driver med sykefraværsoppfølging, arbeidsrettet rehabilitering, forebygging i arbeidslivet, relatert klinisk virksomhet og/eller forskning på helse og arbeid er velkommen

 
Konferansen vil være en viktig arena for kunnskap og nettverk, og omfatter følgende tema:
1)    Oppdatering fra forskningsfeltet innen helse og arbeid
2)    Informasjon og signaler fra myndigheter og sentrale aktører
3)    Idéutveksling fra klinisk praksis og pågående prosjekter
 
Program og påmelding på arrangementsiden
Påmeldingsfrist: 15. mai2023
OPPDATERING FRA FORSKNIN​GSFRONTEN (resultater)
Tiltak ved langtidssykemelding: Systematisk kunnskapsoversikt (SBU)
Per Lytsy 
Helseøkonomiske effekter av arbeidsrettet rehabilitering (Hysnes)Lene Aasdahl 
Motiverende intervju i NAV: RCT resultater og oppsummering av funnEgil Fors 

  
Familiefaktorer, livsstil og langvarige ytelser fra NAV ved muskelskjelettplager (HUNT og SmaRTWork)Karoline Moe  
Mot en bærekraftig arbeidsstyrke i helsesektoren (HeWoS-prosjektet) Øystein Vedaa 
Norsk validering av et nytt instrument for organisatoriske og sosiale betingelser i arbeid (COPSOQ)Solveig Ose 
INFORMASJON FRA HELSE MIDT-NORGE, HELSEDIREKTORATET OG NAV​ 
Tiltak for å styrke samarbeidet mellom NAV og helsetjenestene 
Hilde Kristin Weng, Arbeids og velferdsdirektoratet
Stein Fredrik Bruland, Helsedirektoratet
 


 
​Orientering fra Helse-Midt, refleksjoner og strategi for området Helse og arbeid framoverGunn Hege Marchand, seniorrådgiver Helse Midt-Norge​ 

NYTT FRA PRAKSISFELTET OG PÅGÅENDE PROSJEKTER​​
IA bransjeprogrammet for sykehus – status og strategi framoverCecilie Opdan 
'Sykehusstudien ny teknologi og helse' (STUNTH status)Sigmund Gismervik / Signe Lohmann-Lafrenz 
Expert@Work: Systematisk videobasert samhandling mellom nøkkelpersoner i sykefraværsoppfølgingen (RCT studie)Gunn Hege Marchand 
Videobasert samhandling med fastleger og NAV i pasientforløp for smerte- og utmattelse (Innovasjonsprosjekter)Karen Walseth Hara ​


Påmeldingsfrist: 15. mai2023


Se også https://www.ntnu.no/web/nav-samarbeid/helse-og-arbeid-seminar-i-midt-norge