HelsaMi

Seminar om Helse og Arbeid 2023

Jobber du i fagfeltet Helse og arbeid?
Da må du sette av tiden til å møte kollegaer fra fagfeltet, og høre om siste nytt innen fagutvikling og forskning i Norge.

Siden er nå oppdatert med foredragene fra seminaret.

logo seminar

Målgruppe:
Alle aktører som driver med sykefraværsoppfølging, arbeidsrettet rehabilitering, forebygging i arbeidslivet, relatert klinisk virksomhet og/eller forskning på helse og arbeid er velkommen

 
Konferansen vil være en viktig arena for kunnskap og nettverk, og omfatter følgende tema:
1)    Oppdatering fra forskningsfeltet innen helse og arbeid
2)    Informasjon og signaler fra myndigheter og sentrale aktører
3)    Idéutveksling fra klinisk praksis og pågående prosjekter
 
OPPDATERING FRA FORSKNIN​GSFRONTEN (resultater)
Tiltak ved langtidssykemelding: (PDF)
 Systematisk kunnskapsoversikt (SBU)
Per Lytsy 
Helseøkonomiske effekter av arbeidsrettet rehabilitering (PDF) (Hysnes)
Lene Aasdahl 
Motiverende intervju i NAV: RCT resultater og oppsummering av funn (PDF)
Egil Fors 

  
Familiefaktorer, livsstil og langvarige ytelser fra NAV ved muskelskjelettplager (HUNT og SmaRTWork)Karoline Moe  
Mot en bærekraftig arbeidsstyrke i helsesektoren (HeWoS-prosjektet) Øystein Vedaa 
Norsk validering av et nytt instrument for organisatoriske og sosiale betingelser i arbeid (COPSOQ) (PDF)
Solveig Ose 
INFORMASJON FRA HELSE MIDT-NORGE, HELSEDIREKTORATET OG NAV
​ 
Tiltak for å styrke samarbeidet mellom NAV og helsetjenestene  (PDF)

Stein Fredrik Bruland, Helsedirektoratet
 
​Smakebit fra satsinger og utviklingsarbeid nasjonalt (PDF)
Hilde Kristin Weng, Arbeids og velferdsdirektoratet
 
​Orientering fra Helse-Midt, refleksjoner og strategi for området Helse og arbeid framover
Gunn Hege Marchand, seniorrådgiver Helse Midt-Norge​ 

NYTT FRA PRAKSISFELTET OG PÅGÅENDE PROSJEKTER​​
IA bransjeprogrammet for sykehus – status og strategi framover (PDF)
Cecilie Opdan 
'Sykehusstudien ny teknologi og helse' (STUNTH status) (PDF)
Sigmund Gismervik / Signe Lohmann-Lafrenz 
Expert@Work: Systematisk videobasert samhandling mellom nøkkelpersoner i sykefraværsoppfølgingen (RCT studie) (PDF)
Gunn Hege Marchand 
Videobasert samhandling med fastleger og NAV i pasientforløp for smerte- og utmattelse (Innovasjonsprosjekter) (PDF)
Karen Walseth Hara ​