Seminar om Helse og arbeid i Midt-Norge 2018

Den 14. mars 2018 arrangerte FoU enheten for Helse og Arbeid i Midt Norge heldagsseminar om helse og arbeid.

illustrasjonsbilde
foto: Colourbox
 

Målet for seminaret var flerdelt:

  1. Oppdatering fra forskningsfeltet innen helse og arbeid
  2. Praktisk informasjon og signaler fra myndighetene om overgangen fra «Raskere tilbake» til arbeidsrettet rehabilitering ved både private institusjoner og helseforetakene (innlegg fra Helse Midt-Norge og Helsedirektoratet)
  3. Oppdatering og idéutveksling fra klinisk praksis og NAV
  4. Planer og idéer for forskning på helse og arbeid i Midt-Norge framover


Foredragene

0830-0905_Sammendrag_Phd_Kaspersen_SL.pdfhttps://stolav.no/Fysmed/FoUenhet helse og arbeid/Foredrag seminar 140318/0830-0905_Sammendrag_Phd_Kaspersen_SL.pdf0830-0905_Sammendrag_Phd_Kaspersen_SL.pdfpdf568423
0905-0920-Effekter av arbeidsplassintervensjon i ARR nyeste_nyeste.pdfhttps://stolav.no/Fysmed/FoUenhet helse og arbeid/Foredrag seminar 140318/0905-0920-Effekter av arbeidsplassintervensjon i ARR nyeste_nyeste.pdf0905-0920-Effekter av arbeidsplassintervensjon i ARR nyeste_nyeste.pdfpdf2240776
1000-1020_Arbeidsrettet behandling innen Raskere tilbake på Diakohjemmet.pdfhttps://stolav.no/Fysmed/FoUenhet helse og arbeid/Foredrag seminar 140318/1000-1020_Arbeidsrettet behandling innen Raskere tilbake på Diakohjemmet.pdf1000-1020_Arbeidsrettet behandling innen Raskere tilbake på Diakohjemmet.pdfpdf1276187
1020-1040_MI Prosjekt - Helse og arbeid seminar 140318.pdfhttps://stolav.no/Fysmed/FoUenhet helse og arbeid/Foredrag seminar 140318/1020-1040_MI Prosjekt - Helse og arbeid seminar 140318.pdf1020-1040_MI Prosjekt - Helse og arbeid seminar 140318.pdfpdf1045245
1115-1145_Helse Midt-Norge informerer om ny innretning på arbeidsrettet.pdfhttps://stolav.no/Fysmed/FoUenhet helse og arbeid/Foredrag seminar 140318/1115-1145_Helse Midt-Norge informerer om ny innretning på arbeidsrettet.pdf1115-1145_Helse Midt-Norge informerer om ny innretning på arbeidsrettet.pdfpdf849452
1315-1345_NAV-120318 Arbeid og helseseminar.pdfhttps://stolav.no/Fysmed/FoUenhet helse og arbeid/Foredrag seminar 140318/1315-1345_NAV-120318 Arbeid og helseseminar.pdf1315-1345_NAV-120318 Arbeid og helseseminar.pdfpdf868146
1345-1405_Kvalitetsregister arbeidsrettet rehabilitering.pdfhttps://stolav.no/Fysmed/FoUenhet helse og arbeid/Foredrag seminar 140318/1345-1405_Kvalitetsregister arbeidsrettet rehabilitering.pdf1345-1405_Kvalitetsregister arbeidsrettet rehabilitering.pdfpdf1516083
1405-1430_Helse og arbeid_Dokkhuset_14mars2018_RaskereTilbake.pdfhttps://stolav.no/Fysmed/FoUenhet helse og arbeid/Foredrag seminar 140318/1405-1430_Helse og arbeid_Dokkhuset_14mars2018_RaskereTilbake.pdf1405-1430_Helse og arbeid_Dokkhuset_14mars2018_RaskereTilbake.pdfpdf437959
1445-1505-Forskningsprosjekter i praksisfeltet.pdfhttps://stolav.no/Fysmed/FoUenhet helse og arbeid/Foredrag seminar 140318/1445-1505-Forskningsprosjekter i praksisfeltet.pdf1445-1505-Forskningsprosjekter i praksisfeltet.pdfpdf221450
1145-1215_HLU - HDIR Oppdrag fra HOD 14 mars 2018.pdfhttps://stolav.no/Fysmed/FoUenhet helse og arbeid/Foredrag seminar 140318/1145-1215_HLU - HDIR Oppdrag fra HOD 14 mars 2018.pdf1145-1215_HLU - HDIR Oppdrag fra HOD 14 mars 2018.pdfpdf1860670


 Last ned program (pdf)

Spørsmål kan rettes til: helseogarbeid@gmail.com


Siden avpuliserer seg selv i november 2020.