HelsaMi

Seminar om Helse og Arbeid 2023

Jobber du i fagfeltet Helse og arbeid?
(herunder tidligere Raskere tilbake)
Da må du sette av tiden til å møte kollegaer fra fagfeltet, og høre om siste nytt innen fagutvikling og forskning i Norge.


illustrasjon Helse og arbeid

Målgruppe:
Ledere og helsepersonell i allerede etablerte, samt nye arbeidsrettede behandlingstilbud innen fagfeltet
Ansatte i NAV som arbeider i tilbud innen fagfeltet.
Forskere innen arbeid og helse
 
Konferansen vil være en viktig arena for kunnskap og nettverk, og omfatter følgende tema:
1)    Oppdatering fra forskningsfeltet innen helse og arbeid
2)    Informasjon og signaler fra myndigheter og sentrale aktører
3)    Idéutveksling fra klinisk praksis og pågående prosjekter
 
Program og påmelding kommer på hjemmesidene våre: www.stolav.no/helseogarbeid  uka før påske


Påmeldingsfrist: 24. april 2023

Arrangementsside