Raskere Tilbake-ordningen legges om

-Nå vil flere hundre millioner overføres fra ordningen og til de regionale helseforetakenes ordinære bevilgninger
Illustrasjonsbilde fra Colorbox
illustrasjon: Colourbox

Den ti år gamle ordningen «Raskere tilbake» har omfattet arbeidsrettede tiltak til personer som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt for å forebygge eller redusere unødig langt sykefravær.
Alle fylker har hatt ordningen, men innholdet i tiltakene har variert.

Fra 1. januar 2018 ble hele ordningen lagt om, og midlene overføret til de regionale helseforetakenes ordinære bevilgninger.

Les mer om saken hos Dagens Medisin