Ny studie fra Hysnesmiljøet

Viser effekt av telefonoppfølging etter arbeidsrettet rehabilitering (ARR)

I en studie ved tidligere Hysnes Helsefort har Lege Karen Walseth Hara sett på effekten av telefonisk oppfølging etter arbeidsrettet rehabilitering (ARR)

ordsky Hysnes
 

Da de langtidssykemeldte hadde avsluttet rehabiliteringsoppholdet, ble de oppringt én gang i måneden. Brukerkontakten ville høre hvordan det gikk. Det økte sjansen for at de sykmeldte kom tilbake i jobb.

foto Karen Hara

Lege Karen Walseth Hara

Les hele saken på

Artikkelen fra studiet er publisert i