HelsaMi

Når bør rehabilitering foregå?

En ny oversiktsartikkel av Lene Aasdahl og Marius Fimland sammenfatter litteraturen på når rehabilitering bør foregå

illustrasjon leirbål
illustrasjonsfoto