Milepæler Samsnakk

Samsnakk har pågått som prosjekt siden høsten 2018.

Her viser vi en oversikt over hva som skjer når i prosjektet.

Milepæler for Samsnakk-prosjektet

 1. August 2018

  Oppstart og etablering av arbeidsgruppen

 2. September 2018

  Identifisering av viktige nøkkelpersoner i sykefraværsoppfølgingen og problembeskrivelse

 3. November 2018

  Deltakelse på seminar for bedriftshelsetjenesten i regionen

 4. Januar 2019

  Fokusgruppeintervju med fastleger

 5. April 2019

  Godkjenning hos Norsk senter for forskningsdata (NSD)

 6. Mai 2019

  * Regional samling for NAV arbeidslivssenter
  * Fokusgruppeintervju (startet mai 2019 og pågår)
  - Dialogmøte 2
  - Arbeidsgivere
  - NAV ansatte
  - Spesialisthelsetjenesten

 7. Juni 2019

  * Første utkast til artikkel 1 fra prosjektet.
  * Masterstudent har levert sin prosjektbeskrivelse

 8. Ferdigstille «model of change»

 9. Ferdigstille førsteutkast til intervensjon

 10. Pilotere intervensjon


Fant du det du lette etter?