Milepæler Samsnakk

Samsnakk har pågått som prosjekt siden høsten 2018.

Her viser vi en oversikt over hva som skjer når i prosjektet.

Milepæler for Samsnakk-prosjektet

 1. August 2018

  Oppstart og etablering av arbeidsgruppen

 2. September 2018

  Identifisering av viktige nøkkelpersoner i sykefraværsoppfølgingen og problembeskrivelse

 3. November 2018

  Deltakelse på seminar for bedriftshelsetjenesten i regionen

 4. Januar 2019

  Fokusgruppeintervju med fastleger

 5. April 2019

  Godkjenning hos Norsk senter for forskningsdata (NSD)

 6. Mai 2019

  * Regional samling for NAV arbeidslivssenter
  * Fokusgruppeintervju (startet mai 2019 og pågår)
  - Dialogmøte 2
  - Arbeidsgivere
  - NAV ansatte
  - Spesialisthelsetjenesten

 7. Juni 2019

  * Første utkast til artikkel 1 fra prosjektet.
  * Masterstudent har levert sin prosjektbeskrivelse

 8. Ferdigstille «model of change»

 9. Ferdigstille førsteutkast til intervensjon

 10. Pilotere intervensjon


Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.