HelsaMi

Milepæler Samsnakk

Samsnakk har pågått som prosjekt siden høsten 2018.

Her viser vi en oversikt over hva som skjer når i prosjektet.

Milepæler for Samsnakk-prosjektet

 1. August 2018

  Oppstart og etablering av arbeidsgruppen

 2. September 2018

  Identifisering av viktige nøkkelpersoner i sykefraværsoppfølgingen og problembeskrivelse

 3. November 2018

  Deltakelse på seminar for bedriftshelsetjenesten i regionen

 4. Januar 2019

  Fokusgruppeintervju med fastleger

 5. April 2019

  Godkjenning hos Norsk senter for forskningsdata (NSD)

 6. Mai 2019

  * Regional samling for NAV arbeidslivssenter
  * Fokusgruppeintervju (startet mai 2019)
  - Dialogmøte 2
  - Arbeidsgivere
  - NAV ansatte
  - Spesialisthelsetjenesten
  - BHT

 7. Juni 2019

  * Første utkast til artikkel 1 fra prosjektet.
  * Masterstudent intervjuer arbeidsgivere ved St.Olavs hospital

 8. Høst 2019

  Workshops i arbeidsgruppa for å ferdigstille modellen

 9. August 2020

  Protokoll for pilotprosjektet ferdigstilt

 10. September 2020

  Første vitenskapelige artikkel sendt inn

 11. Pilotering av intervensjonen

 12. Evaluering av intervensjonen

 13. Ferdig forslag til intervensjon


Fant du det du lette etter?