HelsaMi
logo fou-enheten
Midt-Norge

FoU-enhet for helse og arbeid

Forskning- og utviklingsenheten for helse og arbeid skal bidra til:

Kunnskaps- og praksisutvikling

ved å:

 • Veilede kliniske miljøer innen helse og arbeid i regionen
 • Designe og koordinere FOU-prosjekter og kliniske pilotprosjekter som kan danne grunnlag for forskning.
 • Bidra til samarbeid på tvers av helseregionene
   

Forskning

ved å:

 • Initiere og koordinere prosjekter og søknader
 • Legge til rette for kliniske randomiserte multisenterstudier
 • Veilede klinikere som ønsker å søke om midler til forskning
 • Koordinere klinikk og forskning innenfor arbeid og helse i regionen

Formidling

ved å:

 • Arrangere faglige møtepunkt/ seminarer
 • Dele relevant forskning
 • Delta i relevante nasjonale fora og sikre videre formidling regionalt

 

Se ellers informasjon om arbeidsrettet rehabilitering på St. Olav her

Se oversikt på Helse Midt-Norge sine sider

Oversikt over relevante konferanser og seminarer


Du kan bidra til å oppdatere kalenderen ved å kontakte FoU-enheten , eller ved å sende invitasjon som møteinnkalling til kalenderens epost; konferansekalender@gmail.com  

Aktuelle saker

Fant du det du lette etter?