Logo for Helse-Arbeid

FoU-enhet for helse og arbeid

Midt-Norge

Forskning- og utviklingsenheten for helse og arbeid skal bidra til:

Kunnskaps- og praksisutvikling

ved å:

 • Veilede kliniske miljøer innen helse og arbeid i regionen
 • Designe og koordinere FOU-prosjekter og kliniske pilotprosjekter som kan danne grunnlag for forskning.
 • Bidra til samarbeid på tvers av helseregionene
   

Forskning

ved å:

 • Initiere og koordinere prosjekter og søknader
 • Legge til rette for kliniske randomiserte multisenterstudier
 • Veilede klinikere som ønsker å søke om midler til forskning
 • Koordinere klinikk og forskning innenfor arbeid og helse i regionen

Formidling

ved å:

 • Arrangere faglige møtepunkt/ seminarer
 • Dele relevant forskning
 • Delta i relevante nasjonale fora og sikre videre formidling regionalt

 

Se ellers informasjon om arbeidsrettet rehabilitering på St. Olav her

Se oversikt på Helse Midt-Norge sine sider

Oversikt over relevante konferanser og seminarer


Du kan bidra til å oppdatere kalenderen ved å kontakte FoU-enheten , eller ved å sende invitasjon som møteinnkalling til kalenderens epost; konferansekalender@gmail.com  

Aktuelle saker

 • 17.02.2020
  Seminar om helse og arbeid 2020

  Den 24. mars 2020 arrangerte Regional fou-enhet for Helse og Arbeid i Midt Norge heldagsseminar om helse og arbeid.

 • 05.11.2019
  Ryggsmerter og bevegelsesfrykt

  Når man har smerter kan det føles naturlig og fornuftig å unngå bevegelser man frykter forverrer smertene. Leger og fysioterapeuter prøver derfor å avdekke om en slik bevegelsesfrykt er tilstede. Men fungerer verktøyene de bruker?

 • 19.02.2019
  Bevegelsesfrykt ved muskel- og skjelettplager

  Bevegelsesfrykt eller unngåelsesatferd (fear-avoidance) er noe man jobber mye med ved muskelskjelettplager

 • 04.02.2019
  Seminar om helse og arbeid 2019

  Den 27. mars 2018 arrangerte Regional fou-enhet for Helse og Arbeidsmedisin i Midt Norge heldagsseminar om helse og arbeid.

 • 09.01.2019
  Når bør rehabilitering foregå?

  En ny oversiktsartikkel av Lene Aasdahl og Marius Fimland sammenfatter litteraturen på når rehabilitering bør foregå

 • 09.01.2019
  Ny studie fra Hysnesmiljøet

  I en studie ved tidligere Hysnes Helsefort har Lege Karen Walseth Hara sett på effekten av telefonisk oppfølging etter arbeidsrettet rehabilitering (ARR)

 • 22.01.2018
  Seminar om Helse og arbeid i Midt-Norge 2018

  Den 14. mars 2018 arrangerte FoU enheten for Helse og Arbeid i Midt Norge heldagsseminar om helse og arbeid.

 • 10.01.2018
  Raskere Tilbake-ordningen legges om

  Raskere tilbake-ordningen legges om -Nå vil flere hundre millioner overføres fra ordningen og til de regionale helseforetakenes ordinære bevilgninger

Fant du det du lette etter?