Biobank1

Biobank1 utvikler og tilbyr løsninger for alle som samler og/eller benytter humant biologisk materiale i medisinsk forskning. Vi arbeider for best mulig utnyttelse av ressursene ved å tenke langsiktighet og gjenbruk. Samtidig vil vi fremme medisinsk forskning ved å forenkle prøvelogistikk og gjøre tilgjengelig biologisk materiale nå og i fremtiden. Vi er opptatt av å sikre trygg lagring av forskningsdata, samt å tilrettelegge for nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Kontakt

Oppmøtested
Medisinteknisk forskningssenter (MTFS) 1.etasje.
Telefon
72 57 13 44
E-post