Kontor for forskningsstøtte

Vi tilbyr støtte og rådgivning til forskere som driver med kliniske studier ved St. Olavs Hospital innenfor god klinisk forskningspraksis (Good Clinical Practice, GCP). I tillegg tilbyr vi monitorering av klinisk utprøving av legemidler.


 

 

Les mer om Kontor for forskningsstøtte

Kontor for forskningsstøtte

Rådgiving

Vi gir råd og veiledning til forsker. Aktuelle forhold kan være:

  • roller og ansvar som forsker/utprøver har
  • gjennomgang av protokoll
  • rådgi om nødvendig dokumentasjon
  • forsikringsordninger
  • studielogistikk
  • utforming av Case Report Form
  • utforming av Trial Master File


Vi viser også til våre EQS prosedyrer «Forskning og utvikling», «Lokale og regionale prosedyrer for klinisk utprøvning av legemiddel (SOPer)», der retningslinjer og maler/sjekklister kan brukes som hjelpeverktøy.
Trenger du hjelp til ditt forskningsprosjekt bes du fylle ut skjemaet "Anmodning om forskningsbistand" og sende til forskningsstotte@stolav.no

Rådgivningstjenesten er gratis.


Monitorering

Vi tilbyr on-site monitorering av legemiddelstudier gjennom hele studieperioden, fra planlegging til avslutning av studien i forhold til ICH-GCP og relevant lovverk. Dette innebærer blant annet:
sjekke at pasientsamtykke foreligger kildeverifisering av data i CRF data korrekt fylt ut sjekke at fasiliteter som apotek, biobanker og laboratorier er tilfredsstillende nødvendig dokumentasjon er samlet inn/utfylt og arkivert
Interne prosjekter kan bli belastes med en subsidiert timesats.
Eksterne prosjekter finansieres via prosjektet.

Oppdragsforskning

Vi tilbyr tjenester som avlaster helsepersonell og næringsliv når nye medikamenter og medisinsk teknologi skal prøves ut ved sykehus.

Ta kontakt med Unimed Innovation AS

Kontakt

Siv Mørkved, leder Kontor for forskningsstøtte, forskningssjef St.Olavs Hospital/professor NTNU
E-post: siv.morkved@stolav.no

Mobil: +47 97 14 64 90  

 

Sigrun Kristine Sæther, senior rådgiver Forskningsavdelingen og Nettverkskoordinator NorCRIN
E-post: sigrun.kristine.sether@stolav.no

Mobil: +47 92 04 78 25

 

Valentina C. Iversen, senior rådgiver Forskningsavdelingen og Europeisk korrespondent NorCRIN
E-post: valentina.iversen@stolav.no

Mobil: +47 92 60 75 02

 

Ingvill Finnes, forskningskoordinator Forskningsavdelingen
E-post: ingvill.finnes@stolav.no

Telefon: (728) 20615                      Mobil: +47 91 18 24 42


 Ingerid Arbo, forskningskoordinator, Forskningsavdelingen
E-post: ingerid.brenne.arbo@stolav.no

Telefon: (728) 28126                      Mobil: +47 98 26 67 30


Torbjørn Øvreness, forskningskoordinator/Klinisk monitor, Forskningsavdelingen
torbjorn.ovreness@stolav.no

Telefon: (728) 26185                      Mobil: +47 92 29 37 12


Anja Bye, forskningskoordinator/Klinisk monitor, Forskningsavdelingen
anja.bye@stolav.no

Telefon: (728) 28023                      Mobil: +47 93 23 20 57

 

Astrid Egeland, daglig leder i Unimed Innovation AS og forskningskoordinator Forskningsavdelingen
E-post: astrid.egeland@stolav.no

Mobil: +47 913 83 122

Ingrid Granbo, forskningskoordinator, Unimed Innovation AS
E-post: ingrid.granbo@stolav.no

Mobil: +47 932 23 788

 

 

Kontakt

Oppmøtested
Kunnskapssenteret 4. etasje øst
Kunnskapssenteret
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 10(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800
mandag - søndag Døgnåpent
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.