Kontor for forskningsstøtte

Vi tilbyr støtte og rådgivning til forskere som driver med kliniske studier ved St. Olavs hospital innenfor god klinisk forskningspraksis (Good Clinical Practice, GCP). I tillegg tilbyr vi monitorering av klinisk utprøving av legemidler.


 

 

Les mer om Kontor for forskningsstøtte

Kontor for forskningsstøtte

Rådgiving

Vi gir råd og veiledning til forsker. Aktuelle forhold kan være:

  • roller og ansvar som forsker/utprøver har
  • gjennomgang av protokoll
  • rådgi om nødvendig dokumentasjon
  • forsikringsordninger
  • studielogistikk
  • utforming av Case Report Form
  • utforming av Trial Master File


Vi viser også til våre EQS prosedyrer «Forskning og utvikling», «Lokale og regionale prosedyrer for klinisk utprøvning av legemiddel (SOPer)», der retningslinjer og maler/sjekklister kan brukes som hjelpeverktøy.

Trenger du hjelp til ditt forskningsprosjekt bes du fylle ut skjemaet "Anmodning om forskningsbistand" og sende til forskningsstotte@stolav.no

Rådgivningstjenesten er gratis.


Monitorering

Vi tilbyr on-site monitorering av legemiddelstudier gjennom hele studieperioden, fra planlegging til avslutning av studien i forhold til ICH-GCP og relevant lovverk. Dette innebærer blant annet:
sjekke at pasientsamtykke foreligger kildeverifisering av data i CRF data korrekt fylt ut sjekke at fasiliteter som apotek, biobanker og laboratorier er tilfredsstillende nødvendig dokumentasjon er samlet inn/utfylt og arkivert
Interne prosjekter kan bli belastes med en subsidiert timesats.
Eksterne prosjekter finansieres via prosjektet.

Oppdragsforskning

Vi tilbyr tjenester som avlaster helsepersonell og næringsliv når nye medikamenter og medisinsk teknologi skal prøves ut ved sykehus.

Ta kontakt med Unimed Innovation AS

Kontakt

 

Valentina C. Iversen, kst. leder for Kontor for forskningsstøtte og Europeisk korrespondent NorCRIN
E-post: valentina.iversen@stolav.no

Mobil: +47 92 60 75 02

Sigrun Kristine Sæther, senior rådgiver Forskningsavdelingen og Nettverkskoordinator NorCRIN
E-post: sigrun.kristine.sether@stolav.no

Mobil: +47 92 04 78 25


 

Ingvill Finnes, forskningskoordinator Forskningsavdelingen
E-post: ingvill.finnes@stolav.no

Telefon: (728) 20615

Mobil: +47 91 18 24 42


 Ingerid Arbo, forskningskoordinator, Forskningsavdelingen
E-post: ingerid.brenne.arbo@stolav.no

Telefon: (728) 28126

Mobil: +47 98 26 67 30


Torbjørn Øvreness, forskningskoordinator/Klinisk monitor, Forskningsavdelingen
torbjorn.ovreness@stolav.no
Telefon: (728) 26185

Mobil: +47 92 29 37 12


Anja Bye, forskningskoordinator/Klinisk monitor, Forskningsavdelingen
anja.bye@stolav.no
Telefon: (728) 28023

Mobil: +47 93 23 20 57

 

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Vi holder til i Kunnskapssenteret 4. etasje, øst.
Kunnskapssenteret
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 10(Kart)
Øya, Trondheim
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.